Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

19) Autismstiftelsen


Autismstiftelsens byggnad vid Kottbyvägen

Autismstiftelsens byggnad på Kottbyvägen 10 blev färdig 2003. Den pla­ne­ra­des av professor Tuomo Siitonen samt arkitekt Freja Ståhlberg, som samtidigt gjorde sitt diplomarbete om de autistiska klienternas svårigheter när det gäller att ge utryck för sina önskemål och behov i fråga om boende och de dagliga ak­ti­viteterna. Den färggranna byggnaden består av två delar: ett grupphem i fyra våningar och ett tvåvånings verksamhetscenter. I dem arrangerar Autismstif­tel­sen individuell och grupprehabilitering för vuxna autister och för personer med motsvarande neuropsykiatriska symptomgrupper. Av befolkningen lider ca 1 % av autistiska symptom på någon nivå.

På samma plats fanns tidigare daghemmet Koskela, ursprungligen en gåva av svenska Röda Korset.

Partners