Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

22) Forsbytriangeln

Kvarteret kallades från början av 1950-talet 'Teboiltriangeln' på grund av den bensinstation som fanns i ett av hörnen. Till gropen där bakom lät stadens trädgårdsmästare Mikko Pitkäniemi på 1970-talet på eget bevåg hämta fyllnads­jord. Efter hand uppstod en vacker björkbevuxen kulle där gräset gröns­ka­de och prydnadsträd blommade. I mitten fanns en schackpark och vid gränsen mot Forsbysidan en minigolfbana. Tomten var dock planlagd för kompletterings­byg­gan­de och sålunda byggdes där 1995 173 bostäder i nio höghus och platsen framför dem kom att kallas ”Kottby torg”.


'Kottbytorget' i Forsbytriangeln.

I hörnet av Kottbyvägen och Kullervogatan byggdes 1998 bostadsaktiebolaget As.Oy Käpylänhovi, som ursprungligen var tänkt för åldringar, men till invånarna hörde också personer i ar­bets­för ålder. I Käpylänhovi finns specialservice för in­vå­narna och där verkar åld­ringshemmet Käpyrinteen vanhainkoti.

Partners