Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

23) Karelenhuset

Karelenhuset blev färdigt 1974 vid Kottbygränd 1, planerat av Into Pyykkö. På valet av plats torde ha inverkat den ännu då lummiga utsikten mot Kottby­vä­gens andra sida, samt för sin del också Kottbys gatunamn med Kalevalamotiv. Pengar till projektet samlades in under flera år genom olika kampanjer. Det i talkoanda uppförda allaktivitetshuset inrymmer festsal, café-restaurang samt mötesutrymmen och bastu. Salarna fick namn bl.a. efter de karelska socknarna. In under samma tak flyttade det karelska kulturarbetets organisationer, or­kest­rar, körer, folkdansgrupper, studiecirklar, ett bibliotek, ett arkiv samt konst­sam­lingar.


Karelenhuset vid Kottbygränd

Scenen Karjalainen Näyttämö har verkat i huset allt sen det grundades, i viborgsk teatertradition under ledning av bl.a. Paavo Liski. I Karelenhusets bibliotek finns mer än 200 skådespel med motiv från Karelen samt klassisk karelsk dramatik och nyare pjäser skrivna på karelsk dialekt.

År 1996 placerades handarbetsrådet Tyyne-Kerttu Virkkis handarbets­mu­seums omfattande samling i Karelenhuset. I aulan hänger en av textilkonst­nä­ren, professor Oili Mäki vävd konstrya vars motiv är den ortodoxa kyrkans lökkupoler. På den sidan av Karelenhuset som vetter mot Väinölägränden pla­ne­rade sällskapet Rovansaari-Seura 1982 en ek som hämtats från Rovansaari. Bredvid den finns också birkalabjörkar (Betula pendula f bircalensis) med trevliga sågtandade blad. På Kottbyvägens sida fanns ett ståtligt viborgskt flyttblock, vilket samtidigt fungerade som minnessten för de evakuerade karelarna. Det försvann i samband med byggnadsarbetena på Käpylänhovi – enligt entre­pre­nö­ren ”av misstag”.

År 2006 fick Folkmusikinstitutet utrymmen i Karelenhuset. Institutet anslöts 2010 till Kottby musikinstituts folkmusiklinje och erbjuder möjligheter både till avslappnad hobbyverksamhet och målmedvetna folkmusikstudier. Utbudet ut­ökas i fortsättningen också till folkvisor, folkdanser och instrumentbygge. De när­maste våningshusen på Väinölägatan hör ren till Olympiabyn.

Partners