Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

24) Heseva-hemmet


Heseva-hemmet

Byggnaden som är belägen på Pellervovägen 39 blev färdig 1952. Den användes som försam­lingar­nas åld­ringshem.

Senare ändrades namnet till Käpylän van­hain­koti.

Byggnaden sanerades åren 1992-1993 och i samma veva omvandlades åldrings­hemmet till servicehus. Namnet var till en början Käpylän palvelukeskus, men änd­ra­des senare till Heseva- koti.

Heseva-koti ägs av Gaiusstiftelsen, som är grundad 1988 som Helsingin seura­kun­tayhtymän van­hainkotisäätiö (Helsingfors kyrkliga samfällighets stiftelse för äldreboende). Namnet har senare ändrats till Gaiusstiftelsen.

Helsingin seudun vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tukiyhdistys ry (Understöds­föreningen för Helsingforstraktens åldringar, funktionshindrade och långtidssjuka) har aldrig haft hand om Heseva-hemmets verksamhet. Däremot fick rehabiliteringsverksamheten Heseva-kuntoutus som inleddes i huset 1993 sitt namn efter den ovan nämnda stödföreningen.

Nuförtiden är rehabiliteringsverksamheten privatägd och verkar i lokaliteter som hyrs av Gaiusstiftelsen.

Partners