Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

26) Posthuset

Kottby fick en egen postanstalt och ett eget postnummer år 1924. Anstalten var till en början belägen i hörnet av Sampsavägen och Pohjolagatan, postfunktio­nä­ren fru Sarmi bodde i övre våningen. Också Himmelsberget hade i ett skede en särskild postanstalt. Under olympiaden hade Olympiska byn en temporär post samt också en telegrafstation.

Kottby post fick 1972 efter olika skeden ett eget hus. Det lådformade huset på Kullervogatan 18 hade en egen unik stil:


Kottbys före detta posthus (till vänster)

Posten som i början av 2012 blev Itella och i början av 2015 Posti - utan svenskt namn eftersom 'Posten' kantänka "kunde förväxlas med Postverket i Sverige" - ersatte Kottbys postkontor med ett serviceställe i R-kiosken på Pohjolagatan 38.

Det före detta posthuset revs 2016 och på dess ställe uppfördes ett nybygge, planerat av aritektbyrå AOA; det stod klart 2018:


Det färdiga nybygget

Partners