Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

5) Berghuset

Ruinerna av Berghuset eller vad som eventuellt återstår av dem kan man stöta på om man tar sig till bergstomten från hörnet av Nyyrikkivägen och Metsolaga­tan. Men vi går tillbaka i tiden.


Bergshuset innan det brann

Kottby frivilliga brandkår grundades i februari 1921 med tanke på risken för eldsvåda i trästadsdelen. Ett hus åt FBK ritades 1922 av Martti Välikangas. Den planerade stora festsalen i byggnaden förverkligades dock inte. Förutom den höga del som innehöll en scen byggdes i huset också ett redskapsskjul och ett orkesterdike samt ett slangtorn som sträckte sig genom alla våningar och i vars översta del byggdes en liten balkong för övningshopp.

FBK:s verksamhet var också i övrigt mycket aktiv. Till dess kvällstillställningar kom folk från alla håll i Helsingfors. På berget byggdes en dansbana och i träden hängde färggranna papperslyktor. Också under förbudstiden verkade ett 'café' i huset. Föreningshuset utgjorde ett centrum för organisationsverksamheten i Kottby. Bl.a. skolan, kyrkan, skyddskåren, barnträdgården och teatern har ver­kat i huset, som också använts för den krigstida luftbevakningens spaning.

Efter krigen mattades FBK:s verksamhet av och organisationsverksamheten i huset fortsattes av Demokratiska Förbundet för Finlands folk (DFFF) fram till 1970-talet. Byggnaden, som sedermera i huvudsak var tom räddades från sitt förfall 1986 av punkarnas ungdomsförening Vox Populi och på nytt 1989 av Käpylä-Seura. I strid mot det rivningsbeslut som fattades av Helsingfors fastig­hetsnämnd understödde stadsmuséet kottbybornas krav på att huset skulle skyddas, och också huvudstadsregionens underground-ungdomskul­tur­förening PUNK gav kravet sitt stöd. Tillräcklig finansiering för iståndsättningen kunde dock inte hittas. För huset planerades i flera skeden olika användningsändamål.

På senhösten 2012 börja­de huset dock brinna eller antändes, ren för andra gången (första gången i oktober 2010). På grund av risken för att byggna­den skulle störta sam­man måste släckningsar­be­tena dock begränsas. Efter branden återstod endast en ruin av huset. Numera inte ens det.

Partners