Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

6) Ämbetsmannahusen

Kottbys första våningshus av sten, i slutändan av Sampsavägen, blev färdigt år 1921, planerat av A. Willberg. Invånare i huset var järnvägens tjänstemän, åt vil­ka ytterligare två hus byggdes vid Sampsavägen. Nuförtiden är de vanliga bo­stads­aktie­bolag.

I det äldsta husets stenfot startade Alli Huuskonen i början av 1930-talet bio­grafen Rio. Dess sal inrymde 125 sittplatser på träbänkar. ”Gumman Huusko­nen” var en stark personlighet, som under tiotals år energiskt skötte biografen, bl.a. med upprätthållande av gammaldags uppförandenormer. Rio klarade kon­kurrensen med Kino Käpylä, men televisionen klarade biografen ändå inte av. När Alli Huuskonen dessutom allt oftare valde att visa sina egna gamla favo­rit­filmer fick hon ibland ensam titta på dem på biografen. Bio Rio stängde slutligt sina dörrar 1972 och i lokalen inkvarterades en cykelkällare.


De sk. ämbetsmannahusen längs Sampsavägen

Till Rios forna loka­li­te­ter flyttade 1986 tea­tern Ilves-teatteri med ursprung i tea­ter­klubben vid den tavastländska stu­den­tnationen Hä­mä­läis-Osa­kunta vid Helsingfors univer­si­tet. I klubben, se­na­re föreningen, finns ett trettiotal amatörer som ambitiöst sätter upp aktuella pjäser och experimentell tea­ter, utan press på eko­no­miskt resul­tat­an­svar.

Partners