Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

7) Yrkesinstitutets kommunikationstekniska linjer

Yrkesläroanstalten i Kottby Käpylän ammattioppilaitos inledde sin verksamhet år 1919 p&aring Högbergsgatan under namnet ”Helsingin kunnallinen yhdenpäivän­koulu latojia ja painajia varten” (Helsingfors kommunala endagsskola för sättare och tryckare). På den tiden gick man i den treåriga skolan en dag i veckan och arbetade fem dagar.


Yrkesinstitutets kommunikationstekniska linjer vid Kullervogatan

År 1968 flyt­tade boktryc­karskolan till ett nytt skol­hus i Kottby, vid Kullervo­gatan 11. Huset är den massivaste byggnaden i Kottby med en volym på 55 400 m3 och bl.a. två innergårdar. Kolossen planerades av Ossi Leppä­mäki från hus­bygg­nads­av­delningen vid Hel­singfors stads byggnadskontor, med arkitekt H. Suvanto och teknolog K. Raitio som medhjälpare. I huset som fick namnet special­yr­kes­skolan ver­kade också Helsingfors laboratorie­skola samt en elteknisk linje, som utbildade instrument- och kontors­maskinmontörer samt elritare.

Specialyrkesskolan sammanslogs administrativt år 1999 med yrkesskolorna i Haga och Vallgård till Helsingin tekniikan alan oppilaitos Heltech (Helsingfors tekniska läroanstalt), som sen år 2013 är en del av det finska yrkesinstitutet Stadin ammatti­opisto. Med sina 3000 elever är Stadin ammattiopisto Finlands största yrkesläro­anstalt på andra stadiet. På Kul­ler­vogatan verkar linjen för media- och tryckt kommunikation. På Lyckovägen verkar linjen för laboratorieteknik.

Dessutom har vuxenutbildningsinstitutet Stadin Aikuisopisto verksamhet i byggnaden.

På tomtens västra och norra hörn planlades år 2009 bostadshus med 3-6 våningar, sammanlagt 14 850 m2. Husen stod inflyttningsfärdiga 2014, på adresserna Osmovägen 43, 45 och 47:


Osmovägen 43

Partners