Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

8) Bergskärningen


Bergskärningen vid Osmovägen 43

I bergskärningen kan man se migmatit som bildats av ljus granit och mörk glimmergnejs. Graniten har uppstått genom kristallisation av magma, medan glimmergnejsen har bildats av det forna havsbottnets lerblandade sediment. Graniten har blandats med gnejsen vid bergskedjans veckning på flera kilo­meters djup, under starkt tryck och vid en temperatur av ca 750° C. I den mörka glimmergnejsen kan man se små rödskiftande granatmineral­an­hop­ningar som uppstått i samma sammanhang.

Geologiska forskningscentralens stenguide

Partners