Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

11) Folkskolan

Folkskolan på Väinölägatan 7, planerad av Gunnar Taucher, blev färdig 1929. Tidigare gick kottbybarnen i skola bl.a. i Föreningshuset. Folkskolan hade till en början 410 elever och när antalet växte byggdes 1949 en tilläggsbyggnad på granntomten. Efter det var 25 klassrum i användning. Trots det måste man turas om i klasserna: en del av eleverna gick i skola på morgonen och en del på eftermiddagen. Som bäst, i medlet av 1950-talet, hade skolan 1974 elever. år 2008 var antalet 440, och antalet håller igen på att stiga.

Framför huvudbyggnaden planerades också en liten park (till vänster).

På den asketiska gårds­pla­nen står Sakari Tohkas bronsskulptur Dagens barn från år 1937 (nedan). Ver­ket avbildar tre barn som tittar upp mot solen. Verket välkomnar barnen som börjar sin skoldag badande i solljus.

Allt medan dagen framskrider går solen runt byggnaden och kastar sin skugga på går­den och över figurerna, men ändå alltid belysande barnens uppåtvända ansik­ten. På sätt och vis fungerar skulpturen som en solklocka som mäter skoldagens längd och års­ti­dernas skiftande ljus.

Efter att ha varit folkskola har skolan fungerat som Kottby finska låg­stadium och från och med 2006 som Käpylän perus­koulu (Kottby finska grundskola).

Partners