Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

12) Biblioteket och daghemmet Alku

Biblioteket och daghemmet Alku blev färdiga 1939 på adress Väinölägatan 5, planerade av Arne Thulé.


Bibliotekets entré vid Väinölägatan

I Kottby öppnades en biblioteksfilial som följd av invånarnas önskemål ren 1926. Den fungerade först i Folkets hus och därefter i folkskolan. Byggandet av Olym­piabyn satte också fart på önskemålet om ett eget bibliotek.

På 1940-50-talen sammanträdde i biblioteket i Kottby diskussionskretsen Urania med filosofi och litteratur som tema. Kretsen arrangerade också musikkvällar för publiken. Dessa inspirerade Seppo Nummi till att starta musikbiblioteksverk­sam­het i Kottby, den första i sitt slag i Finland, år 1954. Uraniakretsen gav också upphov till tanken om att grunda en finsk enhetsskola i Kottby, Käpylän Yhte­näiskoulu.

På våren 2002 hamnade biblioteket i Kottby som följd av stadens sparåtgärder på nedläggningslistan. Förslaget väckte en storm av protester, som förenade kottbyborna över hela linjen och ledde till ett försvar av alla mindre bibliotek. Författare, aktivister och områdets invånare allt från skolelever till åldringar tog högljutt ståndpunkt. En adress som motsatte sig nedläggningen samlade på kort tid in 7000 namn. Biblioteket ockuperades också under en natt efter en dis­kussion. Kampanjen fick stor publicitet och också pris för gott arbete.

Kottby bibliotek räddades. I efterdyningarna av räddningen grundades Kä­py­län kirjastoyhdistys (Kottby biblioteksförening) som regel­bundet arran­ge­rar författarkvällar och andra kulturevenemang. I biblioteket kan man läsa också gamla inbundna årgångar av Käpylä-Lehti och där finns en betydande samling av böcker med Kottbymotiv. Käpylä-Lehti är förmodligen Finlands äldsta stads­dels­tidning, grundad 1951, utgivare Käpylä-Seura.

I byggnadens övre våning huserar Kottbys äldsta allt­jämt fungerande dagis, det på 1920-talet grundade Päiväkoti Alku.

Efter kriget hade dess grupper 150 barn, åt vilka en enda
kokerska lagade mat på en enda spis. Den legendariska
barnträdgårdsläraren Mirja Valve kom till Alku direkt från seminariet 1946 och pensione­ra­des 1982.

För närvarande har daghemmet ca 40 barn, men grup­pernas
namn har förblivit de ursprungliga: Sinikellot, Perhoset, Pääskyset (Blå­klockorna, Fjärilarna, Svalorna). Ingången är från Kalervogatan.


Upp i backen på Ka­ler­vo­gatan blom­mar
Kott­bys enda magnolia

Partners