Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

13) Kottby ungdomsklubb


Klubbens ko

Kottby ungdomsklubb har allt sen år 1995 bedrivit ett mång­sidigt invånar- och ungdoms­arbete, arrangerat olika slag av kulturevenemang och publicerat Käpylän Sanomat. Dess dri­van­de kraft Heikki Takkinen val­des till 'årets bydåre' i Fin­land 2002.

Klubbens bas är det egna ung­doms- och invånar­caféet Käpy­län Klubi vid Väinö­lägatan 2, där skoleleverna bl.a. kan hålla till och göra sina läxor. Också möten och famil­je­fester hålls i klubben. Sam­ar­be­tet med grund­skolan är aktivt i form av klubbar och lägersko­lor.

Ungdomsklubbens populära eftermiddagsverksamhet ord­nas av eftisföreningen Liik­kuva ja leikkivä lapsi Kur­nauskis.

Partners