Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

14) Hykkylä


Hykkylä från Backasgatan längs Väinölägatan

Det massiva skolhuset vid Backasgatan 93, planerat av Uno Moberg, blev färdigt 1955.

När Viipurin reaalikoulu (finska realskolan i Viborg) grundades 1874 var skolan Viborgs första finskspråkiga läroverk.

Namnet uppdaterades ren då i stort sett varje årtionde när skolans uppgift förändrades. Viipurin Kaksoisyhteislyseo (Viborgs dubbelsamlyceum) nämns första gången 1940.

Skolan evakuerades på grund av kriget till Helsingfors, till Torkelbacken, och det nya namnet blev Helsingin kaksoisyhteislyseo (Helsingfors finska dubbelsam­lyceum), sedermera Hykkylä.

Käpylän Yhteiskoulu (finska sam­skolan i Kottby) som kott­by­bor­na själva grundade 1938 inför­livades med Hykkylä 1977. Nam­net ändrades 1989 till Käpy­län yläaste ja lukio (Kottby finska högstadium och lyceum). På hös­ten 1999 fusionerades lyceét i Kottby och lycéet i Mej­lans till Helsingin luonnontiede­lukio (Hel­singfors naturveten­skap­liga ly­ceum) och flyttade till det forna Paragonhuset på andra sidan Bac­kasgatan. Kvar blev Käpylän ylä­aste (Kottby finska hög­sta­dium), som numera är en del av Käpylän peruskoulu (Kottby fins­ka grundskola) med 800 ele­ver. Skolan fungerar på hela fem olika ställen, av vilka klasserna 6-10 finns i Hykkylä, i huvudsak äm­nes­undervisning, undervisning i små­grupper, kansli och skol­sek­re­terare.


Hykkyläs entré vid Backasgatan

Hykkylä och dess historia (på finska).

Partners