Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

15) Tiukula

Tiukula, vid Forsbyvägen 38, planerad av Hannu Jaakkola och Vesa-Jukka Vuorela, blev färdigt 2005. I aulan finns mosaiken Neptunus hemlighet, som planerades av barnens och ungdomarnas arkitektskola Arkin oppilaat. De planerade också mönstren på väggarna i WC- och kontorsutrymmena. De 20 mosaikbetongplattorna på gården har planerats av ungdomsklubben Käpylän klubi.

Pation som öppnar sig mot parken är avsedd att använ­das för evenemang som främjar barnkultur.

I Tiukula verkar Rädda Bar­nen rf, som grundades av Ester Ståhlberg 1922 för att hjälpa hemlösa barn.

Under vinterkriget deltog föreningen i förflyttandandet av fin­länds­ka (krigs)barn till tryggheten i Sve­rige.


Tiukula från Kalervogatan

Rädda barnen rf har sedermera genomfört sin uppgift bl.a.genom adoptions- och semester­hemsverksamhet samt via den internationella katastrofhjälpen. Föreningen har deltagit också i grundandet av Stiftelsen Barnens Dag och Borgbackens nöjespark som upprätthålls av denna stiftelse.

Partners