Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

16) Amer-huset

Efter en grundlig renovering finns sen 2015 i det så kallade Amer-huset vid Backasgatan 91, i korsningen med Forsbyvägen, bl.a. en dagligvaru­affär, ett café, en restaurang och en cykelaffär:


Fasaden mot Backasgatan

Byggnaden planerades av professor Helmer Stenros som Amer-koncernens huvudkontor, och stod fär­dig 1987. Företaget, numera Amer Sports, började sin verksamhet 1950 med import av tobak men var på 1970- och 1980-talen ute på även­tyr både i pappersindu­strin och bil­han­deln samt hos Marimekko, tills fö­re­ta­get vid millennieskiftet koncen­tre­rade sig på sporten; numera är Amer­Sports ett globalt företag som verkar på alla kontinenter.

Amer-huset representerar ett ståtligt förverkligande av 1980-talets bygg­nads­stil. Lägg märke bl.a till de små burspråken och bakgårdens vattenmotiv, som bildar Amer-koncernens dåvarande logotyp. Byggnaden som är beklädd med sandsten har utöver fyra våningar ovan jord också två våningar under jorden.


Vy från Hykkylä


Vattenskulpturen; numera saknas loggan

Alla tycker dock inte Amer-huset är ståtligt, liksom inte heller Folkpen­sions­anstaltens fulsnygga Kott­by­kontor på andra sidan Forsbyvägen, vars arkitektur har renderat byggnaden omdömen som bl.a. 'helt utan stil, deprimerande - men ändå stiligare än Amer-huset'


Vy från rondellen

Partners