Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

17) Nya olympiabyn

När Finland fick i uppdrag att arrangera 1952 års olympiska spel beslöts att en ny olym­piaby skulle byg­gas bredvid den tidigare, på södra sidan av Forsbyvä­gen, mot Limingo­vägen, och den skulle kallas Nya olympiabyn. På så sätt blev Kottby den enda stadsde­len i världen som har två olympiabyar.

I Nya olympiabyn inkvar­te­rades under spelen 4800 manliga idrottare.


Nya Olympiabyn, söder om Forsbyvägen

De av Pauli Salomaa planerade 14 byggnaderna blev färdiga i god tid två veckor före öppningsceremonin. I trappuppgångarna i husbolagen, med namn som ”Lähtökuoppa”, ”Maali­viiva”, ”Soutaja” och ”Voittaja” (Startgropen, Mållinjen, Roddaren och Vinnaren) finns alltjämt skyltar som anger vilka idrottare som inkvarterats i de olika bostä­der­na. Möbler lånades från centralsjukhusens och åldringshemmens nyan­skaff­ningar. I Nya olympiabyn startade Valio en glassbar som blev enormt populär. I samma utrymmen finns numera restaurangen Old Sophie.

På området som var ingärdat av ett staket fanns förutom de nuvarande bygg­naderna en portbyggnad med rader av flaggstänger, kontor, bekvämlig­hets­inrättningar samt en enorm 5500 m2 stor tält­restaurang, där kök som repre­senterade fem olika kontinenter arbetade. Bl.a. de lokala Marthorna deltog i köksarbetet och inkvarteringsbestyren. Idrottsmännen inom kast- och hopp­grenarna övade i närbelägna Kottby idrottspark och simmarna i Gumtäkts ute­bassäng som just blivit färdig, styrketränarna och boxarna tränade i skolan. I praktiken hade hela Helsingfors och riket mobiliserats på ett eller annat sätt för att delta i arrangemangen. Genom tävlingarna blev finländarna bekanta med bl.a. Coca-Cola. Den internationella stämningen och mötena med idrottare som repre­senterade olika raser gjorde ett stort intryck på alla kottbybor som följt med tävlingarna på första parkett.

När olympiaden avslutats såldes bostäderna och i Nya olympiabyn fick 546 familjer ett nytt hem.

Partners