Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

18) Gumtäkt skolträdgård

Skolträdgården, Lillkyrovägen 2-4, grundades 1920. Områ­det planerades av Elisabeth Koch i klassicismens anda.

Träd­gårds­föreningen för barn och unga, Lasten ja nuorten puu­tarhayhdistys, ordnar klub­bar och sommarläger med trädgårdsmotiv i skolträd­går­den. I dem deltar årligen ca 250 lågstadieelever. Dessutom har föreningen ordnat öppna evenemang för allmänheten på diktens och sommarens dag samt på konstens natt.

Klubb­huset har iståndsatts år 2007.


Skörd på bänken

Bredvidliggande Gumtäkts koloniträdgård från år 1927 är Helsingfors näst­äldsta. Där finns sammanlagt 268 jordlotter, inklusive stadens trädgårdsråd Elisabeth Kochs lott, där det finns en museistuga. Enligt stadsdelsindelningen ligger trädgården på Gumtäkts sida, och den är också ett av objekten i Gum­täkts stadsdelspromenad.

Partners