Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

19) Helsingfors familjebostäder

Helsingfors familjebostäder, Helsingin perheasunnot ry, ”Perhis”, blev färdiga 1946 på adressen Tursovägen 3, planerade av Hilding Ekelund.

Att skaffa bostäder åt de evakuerade från Karelen var ett stort företag också i Helsingfors. Särskilt för storfamiljer lät Helsingfors familjebostäder, Helsingin Perheasunnot ry, bygga fyra våningshus, till vilka antogs familjer med minst 5 barn, av vilka 3 skulle vara under 16 år. När också far- och morforäldrar och andra nära släktingar enligt karelsk tradition bodde med familjerna var trängseln i bostäderna verkligen stor.

Till husen flyttade 109 familjer med som mest 501 barn. Till all lycka var bostä­derna också jämfört med normerna på den tiden stora, ca 50–60 m2.

Byggnaderna målades inför olympiaden, men varmvatten infördes först i början av 1960-talet. En grundlig renovering gjordes 1979-81 och på nytt 2002-05.


Fasaden mot Backasgatan

I husen vilka numera fungerar som stadens hyresbostäder fanns på våren 2007 sammanlagt 109 invånare, av vilka endast 25 var under 18 år.

För husens barnaskaror behövdes sysselsättning, och 1953 grundade gårdens mammor lekparken Kimmo, medan papporna grundade en sportförening, Käpylän Pallo.

Partners