Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

20) Kottby idrottspark

Föreningen Nylands hästvänners (Uudenmaan hevosystävien seura) travbana flyttade 1926 från Åggelby till till en sumpig äng i Böle. Den blev känd som Kottby travbana och fungerade som landets huvudtravbana ända fram till 1976, då Vermo travbana öppnades. Under fortsättningskriget fungerade det tunga luft­värns­batteriet ”Käpy” på travbanan. Innanför banan byggdes en fotbollsplan i slutet av1940-talet i enlighet med ett förslag av idrottsföreningen Käpylän kunto. På planen ordnades många olika slag av verksamhet, bl.a. rosettskrinning, som var populär på 1950-talet.

Efter hästarna togs området som omvandlats till Kottby idrottspark framför allt i bruk av fotbollsspelarna. I föreningen Käpylän Pallo hade man från första början gått in för tanken om en knatteliga, och detta gav 1976 upphov till Helsinki Cup. Juniorturneringen, som i samarbete med FC Honka genomfördes främst med talkokrafter, fick genast under sitt första år ihop 211 lag från fem olika län­der, rekordåret 2005 rent av 829 lag från 27 länder.


Knattefotbollsplanen i hörnet av Backasgatan-Forsbyvägen - i bakgrunden folkpensionsanstaltens kontor

Käpylän Pallo är alltjämt en förening som är inriktad speciellt på fotboll, och föreningen har både flick- och pojklag i ett flertal åldersgrupper. Representa­tions­laget steg 2008 till Divison 1. Det spelar sina hemmamacher på idrotts­parkens huvudplan, som fått namn efter Helsinki Cups långvariga verkställande direktör Max Westerberg. Som ung verkade han i föreningen Käpylän Ur­hei­lu-Veikot, som steg till Finlandsserien (nuvarande div. I) ren år 1956, medan föreningen var nummer två i serien år 1966. Föreningens framgångar blev dock mindre och verksamheten slogs ihop med Käpylän Pallo.

Mässcentret med sina parkeringshus har tidvis tärt på idrottsparken, men nu har ett av centrets parkeringsområden återställts till gräsplan. Den senaste sats­ningen på området har varit byggandet av en kupolhall för vinterbruk, som an­vänds av juniorfotbollsspelarna. Bara ett stenkast därifrån finns den för 1940 års olympiad byggda Velodromen.

Partners