Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

21) Helsingfors naturvetenskapliga gymnasium


 


Naturvetenskapliga gymnasiet, byggt i 'brutal betong'

Byggnaden vid Backasgatan 84, avsedd som huvudkontor för bolaget Paragon, blev färdig 1973. Den planerades av professor Aarno Ruusuvuori, som var känd som stram modernist och betongbrutalist. År 1998 renoverades kon­torsbyggnaden enligt kottbybon, arkitekt Kaisa Nuikkinens plan för att kunna användas som skola. Arbetet fick t.o.m. ett pris. En inre öppen plats ger ljus åt den massiva byggnaden.

I de renoverade lokaliteterna etablerade sig Helsingin luonnon­tiedelukio (Hel­singfors naturvetenskapliga gymna­si­um), som bildats av gymnasierna i Kott­by och Mejlans. Av de 700 eleverna går ca en tredjedel på linjen för natur­veten­skap. I skolan är det möjligt att ge prioritet också åt matematik, språk, humanistisk-samhälleliga ämnen samt kommunikation och konstämnen.

Dessutom har vuxengymnasiet Helsingin Aikuislukio verksamhet i byggnaden.

I byggnadens affärsutrymmen finns möbelföretaget Lundias och design­fö­re­ta­get Arteks butiker.


Lyktorna utanför gymnasiet

Partners