Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

22) Lekparken Kimmo

Lekparken Kimmo grundades ren 1953 mellan Kimmovägen, Turjavägen, Tur­sovägen och Vipunenvägen. Lekparken planerades som en öppen mötesplats för människor i alla åldrar, särskilt områdets barn, ungdomar och barnfamiljer.


Lekparken från Kimmovägen

Parken får sin prägel av de gamla barr- och lövträden. Till arterna hör bl.a. mon­golisk lönn, lärkträd och furstepoppel.

Till lekparkens användare hör ren kottbybor i tredje led. Verksamheten planeras och genomförs gemensamt av invånarna och ledarna. På eftermiddagarna kan skolbarnen delta i den öppna eftermiddagsverksamheten eller sysselsätta sig själva i parken.

I och med att befolkningen åldras har samarbetsnätverket för äldrearbete Käpy­net föreslagit att motions- och lekredskap som lämpar sig för människor i alla åldrar, också äldre personer, skall anskaffas till lekparken, för upprätthållande av vita­litet och balanssinne.

Partners