Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

25) Utsikten mot järnvägen


Utsikten mot norr, innan cykelvägen byggdes

Beslutet om att bygga en järnväg från Helsingfors till Tavastehus välsignades av kejsar Alexander II år 1857. Byggandet inleddes ett år senare och tågen trafike­rade till en början tre gånger i veckan i vardera riktningen. Snart blev turerna tä­tare och man började också bygga en anslutning från Riihimäki till St Peters­burg.

Kottby fick sin egen station 1910 medan Åggelby fick sin 1973.

Till en början var stambanans alla tåg fjärrtåg, med vilka det var besvärligt att sköta närtrafiken. De första lokaltrafikloken anskaffades från Schweiz. Trafiken med dem inleddes under sommarsäsongen 1886.

Det tredje spåret som byggdes enbart med tanke på närtågen blev färdigt 1972 och det fjärde 1996.

Efter att cykelleden Norra Banan från Böle till Kottby station färdigställdes 2018 förändrades utsikten mot järnvägen radikalt:


Den nya utsikten norrut, med 'banan'

Om stambanan och Ilmala bangård.

Partners