Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

26) Jättegrytan


Stigningen upp mot jättegrytan är brant (bilden ovan tagen halvvägs på sluttningen från Krä­merts­skogshållet) men det lönar sig att gå än­da upp !


Den vattenfyllda grytan vaktas den här gången av en ringduva (bilden till höger).

Jättegrytan i Kottby uppstod i slutet av den senaste istiden, för ca 10 000 år sen, när en smältvattensvirvel som bröt fram under inlandsisen urholkade ur­berget med hjälp av lösa stenar till en krater vars största diameter är 180 cm och djup 100 cm. Kottbys jättegryta ansågs länge vara den största i Helsing­fors­trakten, tills man i Rönnbacka hittade en betydligt större gryta på 1990- talet. Jättegrytan är fredad genom ett beslut av Nylands länsstyrelse 21.8.1958. I finsk folktro ansågs bergshålorna liksom också stora stenbumlingar och sten­högar vara demoners verk.

Resterna av grunden till tornet på den hoppbacke som kottbyborna i tiden bygg­de kan ses på berget. I den lummiga skogen kring berget kan man på försom­markvällar lyssna till näktergalarnas konsert.

Partners