Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

27) Den första kyrkan

När Sörnäs församling 1926 tilldelade kottbyborna en egen präst, hyrdes ett privathus på Louhivägen 8 i västra Kottby för att användas som kyrka. Det tjänstgjorde tills den egentliga kyrkan blev färdig på Metsolavägen. I huset sammanträdde sam­tidigt också finska KFUM (NMKY, Nuorten miesten kristillinen yhdistys) och för­sam­lingens klubbar innan församlingen kunde skaffa egentliga möteslokaler.


Detta privathus fungerade som Kottbys första kyrka

Partners