Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

29) Ormhuset


Ormhuset sett från Backasgatan

Det s.k. Ormhuset på Backasgatan 86 blev färdigt 1951. Planerare var Yrjö Lindegren, känd bl.a. som den ena av Olympiastadions planerare. Den sam­man­lagda längden av de två byggnaderna som slingrar sig fram i terrängen är 287 meter, antalet bostäder var 189. Utrustningsnivån i hyreshuset som upp­fördes av Aktiebolaget Helsingfors Folkbostäder var från första början hög; i alla bostäder fanns ett ordentligt kök, varmvatten, WC och badkar, goda förråds­ut­rymmen samt balkonger, som planerades så att de vätte mot fördelaktiga vä­der­streck. Husen förseddes med centralvärme och också hisstrumma, med tanke på framtida behov. Ställningarna för mattpiskning placerades på de platta taken.

Bolagets till en början allmänna simbassäng sköts numera av staden och an­vänds av idrottsverket och olika föreningar. Det nedre huset inrymde en hus­hålls-, kött- och mjölkbutik samt ett konditori. I det övre huset fanns en privat läkarmottagning. Daghemmet Käpylinna har från första början verkat i loka­li­teterna, för till först flyttade närmast barnfamiljer till huset och på gården lekte också flera hundra barn. De inre gårdarnas nyttoträdgårdar planerades av Eli­sa­beth Koch med beaktande också av att man skulle kunna vistas där och av den främre trädgårdens landskapliga funktion. Man håller som bäst på att återställa gårdarna i den av Koch avsedda formen.

Ormhuset har jämte Olympiabyn och Nya olympiabyn listats av den moderna arkitekturens skyddsorganisation Docomomo. Mitt emot, på andra sidan Backasgatan, finns de av Tuomo Siitonen år 2002 för bostadsaktiebolaget As.Oy Käpykallio planerade våningshusen.

Partners