Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

4) Akseli Toivonens sportplan

Akseli Toivonens sportplan omges i riktning medsols av Pohjolagatan, Metsola­vägen, Pellervovägen och Sampsavägen.


Kvällsvy i april från Metsolavägen mot den smältande skridskobanan


Utsikt från Sampsavägen mot sportplanen
 

Sportplanen som upprätthålls av stadens idrottsverk används främst av Käpylän Pallos juniorer. Bandy spelades på planen av namnkunniga Käpylän Urheilu-Veikot, som behärskade grenen i Finland på 1950- och 60-talen.

Bredvid sportplanen finns en mindre spelplan och en lekplats. Området omges av 46 lindar som planterades 1930.


Skulpturen Idrottaren

I ett hörn av planen omgiven av en formbe­skuren ekhäck står Erkki Toukolehtos brons­skulptur Idrottaren (Louk­kaan­tunut urheilija) från år 1937. Statyn, som till sin stil är realis­tisk och heroisk men vars motiv ansågs vara ofoster­ländskt under krigsför­hållandena, place­rades på sin plats först 1950 på åtgärd av staden.

Planen fylls upp av Kottby byfest i början och av skörde­marknaden i slutet av sommaren.

Partners