Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

FAKTARUTA: Räddandet av Trä-Kottby

Trä-Kottby räddas

Trots att Trä-Kottby nu anses vara Martti Välikangas huvudsakliga verk och det bästa exemplet på den finländska klassicismen värdesatte han inte själv sitt ungdomsarbete. När man i 1960-talets rivningsiver ville göra sig av med trähusen som avsetts vara tillfälliga och hade blivit förfallna, var Väli­kangas beredd att planera ett nytt bostadsområde i stället för det gamla. Med stöd av en del av områdets invånare insåg dock museimyndigheterna och professorn i stadsplanslära Otto-Iivari Meurman Trä-Kottbys värde och började kämpa för dess bevarande. Allt såg ren ut att vara förlorat, de officiella vägarna hade gåtts igenom och besvärstiderna hade gått ut, när vinden vände i stadsstyrelsen 1969, bl.a. tack vare envetna insatser av Käpylä-Seuras ordförande Jorma Korvenheimo, och trädgårdsstaden räd­dades till slut genom stadsfullmäktiges beslut 23.6.1971.

Trä-Kottbys nya liv vidtog 1971-78 med de stora saneringarna av byggna­derna i aktiebolaget Folkbostäder, där bl.a. de sista utedassen avlägsnades och plastmattor apterades inomhus. Åren 2007-16 pågår ren den andra reparationsomgången. Numera tillämpas till stor del de ursprungliga lös­ningarna: bl.a. den naturliga ventilationen, gårdsbastun och trägolven återställs och samtidigt förbättras ljudisoleringen.

YLEs programsnutt om Kottby (på finska).

Partners