Promenader Södra promenaden

Södra promenaden

7) Osmonkulma, 'miljonärskvarteret'

Osmonkulma är ett litet kvarter som genomkorsas av Osmogränden och som, medsols sett, begränsas av Osmovägen, Pellervovägen, Sampsavägen och Väinölägatan.


Villa i 'miljonärskvarteret', ombyggd efter brand


Trappa från Osmovägen

Som den sista delen av Trä-Kottby byggde andelslaget Osmo-Käpylä kvarteret mellan Osmovägen och Sampsavägen från Pellervovägen till Väinölägatan. I och med att förhållandena stabiliserades började välståndet öka, och också husen byggdes nu större och ett högre tomtarrende än för de andra fastställdes för dem, därav namnet 'miljonärskvarteret'.

Här förverkligade också Martti Välikangas sin idérikedom friare; han ritade byggna­derna så att de blev mer varierade, använde symmetri och asymmetri samt lekfulla fönstersmygar, satte in en avsiktligt tråkig kompakt väggyta eller ett exotiskt kinesiskt pagodtak. I Kansanasunnots bredvidliggande kvarter mel­lan husen på Sampsavägen 13 finns det ena av Helsingfors och veterligen hela Finlands enda två falska perspektiv. Det andra som finns på Sveaborg skada­des i Krimkriget, varför det i Kottby är det enda som bevarats helt. Andels­laget Osmo-­Käpylä revs däremot 1976.


Det falska perspektivet i fågelperspektiv; husen är inte strikt parallella men står ändå båda vinkelrätt mot
Sampsavägen, som här kröker sig svagt. Perspektivets 'falskhet' upplevs bäst stående på Sampsavägen
mitt emellan de två husen (13A och 13B).

Partners