Kaikki julkaistut uutiset näkyvät täällä aikajärjestyksessä. Selaa vanhoja uutisia siirtymällä seuraavalle sivulle. Ehdota uutista julkaistavaksi!

Östersundom-toimikunta päätti ehdottaa Helsingin, Sipoon ja Vantaan kuntien käsittelyelimille etenemistä kaavavaihtoehdon B mukaisesti. Vaihtoehto B on kehitetty versio viime keväänä esillä olleesta yleiskaavaluonnoksesta. Tavoitteena on, että valitun vaihtoehdon pohjalta laaditaan yleiskaavaehdotus vuoden 2012 aikana.

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi luonnoksen 26. maaliskuuta 2012. Sipoon kunnanhallitus hyväksyi luonnoksen 13. maaliskuuta. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi luonnoksen 20. maaliskuuta. 11.4.2012 myös Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi luonnoksen.

Helsingin kaupunginhallitus kirjasi jatkosuunnitteluohjeeksi seuraavan vaateen:

 'Salmenkallion eteläkärjessä sijaitsevan Kantarnäsin niemen osalta varmistetaan, ettei rantoja rakenneta Helsingin nykykäytännön vastaisesti. Niemen Porvarinlahteen rajautuvan rannan puoleisen osan rakentamismahdollisuuksia arvioidaan ylipäätään suhteessa alueen luontoarvoihin.'

Lisätietoa www.yhteinenostersundom.fi

Karhusaareen ollaan laatimassa yleiskaavaluonnosta tarkempaa kaavarunkoa, joka on esitelty asukkaille keväällä 2011. Keskustelua on herättänyt mm. Karhusaaren pohjoisosaan suunniteltu kevyen liikenteen reitti. Kaavarungon valmistelu jatkuu. Sen esittely asukkaille on valitettavasti viivästynyt aiemmin ilmoitetusta.

Karhusaari-seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.3.2012 klo 18.30 Sakarinmäen koululla.

Vuosikokouksen yhteydessä keskusteltiin teemasta 'Mitä kuuluu Itämeri?' BSAG-säätiön asiamies Mathias Bergmanin johdolla.



Helsingin terveyskeskus tiedottaa asukasyhdistyksille 14.9.2010

Malmin sairaalan päivystys muuttaa Marian sairaalaan

Malmin päivystys muuttaa Marian sairaalaan 15. – 17.9.2010. Malmin päivystys menee kiinni keskiviikkona 15.9. klo 22 ja aukeaa Marian sairaalassa perjantaina 17.9. klo 8. Terveyskeskuspäivystys aukeaa Mariassa 17.9. klo 16.00.

 

Muuton aikana sairaalapäivystyksen potilaat ohjataan 15.9. klo 22 – 17.9. klo 8 Haartmanin sairaalaan ja terveyskeskuspäivystyksen potilaat Haartmanin, Jorvin tai Peijaksen terveyskeskuspäivystykseen.

 

Maria palvelee itäisen, kaakkoisen, koillisen ja pohjoisen Helsingin asukkaita

 

Marian päivystys palvelee ensisijaisesti itäisen, kaakkoisen, koillisen ja pohjoisen Helsingin yli 16-vuotiaita asukkaita. Muualta Helsingistä aikuispotilaat ohjataan entisen käytännön mukaan Haartmanin päivystykseen ja lapset (alle 16-vuotiaat) Lasten ja nuorten sairaalaan Lastenklinikalle.

 

Marian päivystykseen itse hakeutuvat tai saattajan kanssa tulevat potilaat otetaan vastaan Lapinlahdenkadun sisäänkäynnistä (Lapinlahdenkatu 16, rakennus 15 C, sisäpiha) ja ambulanssipotilaat Mechelininkatu 1:n sisäänkäynnistä (liitteenä kartta).

 

Mariaan muuttavat myös päivystysosastot

 

Marian sairaalaan muuttavat Malmilta päivystyksen lisäksi päivystysosastot M1 - M4, sisätautien poliklinikka, HUS-Röntgenin ja HUSLABin toimipisteet. Malmin sairaala-alueella jatkavat toimintaansa rakentamisen aikana Malmin terveysasema, vuodeosastot A1 - A5, muistipoliklinikka, fysio- ja toimintaterapiapalvelut ja alueellinen apuvälinekeskus, kotisairaala ja laboratorion näytteenottopiste.

 

Malmin päivystys muuttaa takaisin Malmille keväällä 2014, kun uusi päivystysrakennus on valmistunut.

 

Terveysasemat palvelevat arkipäivisin

Helsinkiläisten ensisijainen hoitopaikka äkillisissä sairauksissa on arkisin klo 8 - 16 oma terveysasema. Terveysasemien yhteystiedot löytyvät terveyskeskuksen verkkosivuilta www.hel.fi/terveysasemat. Terveyskeskuspäivystys on auki arkisin klo 16 - 22 ja viikonloppuisin ja pyhinä klo 8 – 22. Sairaalapäivystys on auki ympäri vuorokauden.

 

Terveysneuvontaa ja tietoa Helsingin terveyspalveluista ympäri vuorokauden puh. (09) 10023

Lisätietoja muutosta antavat vs. ylilääkäri, Sakari Mänttäri (sakari.manttari@hel.fi, puh. (09) 310 67211, projektipäällikkö Riitta Husso (riitta.husso@hel.fi), puh. (09) 310 48864 ja ylihoitaja Maritta Lindholm (maritta.lindholm@hel.fi), puh. (09) 310 67291

Mitä tehdä jos alueelta löytyy luvaton kaatopaikka