\"Mitkä ihmeen asukastalot?\"

Alueen säännöt
Viikin sivut: kaupunginosat.net/viikki
Jokkeri

\"Mitkä ihmeen asukastalot?\"

Viesti Kirjoittaja Jokkeri » 10.04.2009, 15:39

Viikissä Tapahtuu 1/2009 on Timo Huotisen
kirjoittama artikkeli asukastalo Motin
avajaisista. Artikkeliin haastateltu Jorma
Havia esittää mielestäni aiheellisen
kysymyksen: \"Mitkä ihmeen asukastalot?\"

Oma mielipiteeni Latokartanoon luodusta
asukastalo- /pysäköintijärjestelmästä
on: Kallis, tehoton, epäselvä ja huonosti
hallinnoitu.

Kaupunki on viisaudessaan luonut härdellin
joka räjähtää vielä käsiin. Tämän härdellin
maksumiehiä ovat kaikki Latokartanon
asukkaat.

Asukastaloidea on hyvä. Idea on vesitetty
sotkemalla siihen lähes koko Latokartanon
pysäköintijärjestelmä, jota ei hallitse
kukaan.

Kaupunki on käyttänyt asukastaloja
keppihevosena, jonka avulla se on saanut
hyväksynnän monimutkaiselle pysäköintijärjestelmälle.

Jorma Havia:
\"Lisäksi taloyhtiö on jo rakennusvaiheessa
saanut vastineeksi tehdä lakisääteistä
pienemmät omat kerhotilat, kun ovat mukana
myös näissä yhteisissä tiloissa.\"

Mihin tämä perustuu? Käsittääkseni alueilla
joilla ei ole \"Latokartanon pysäköintiä\"
rasitteenaan, ei ole mitään lakisääteistä
velvoitetta rakentaa yhtään suurempia omia
kerhotiloja kuin Latokartanossa.

Totuushan on, että asukastalojen ja
pysäköintitilojen rakennuskustannukset on
valmiiksi jyvitetty kaavoituksessa tuleviin
rakennuslupiin. Jokaiselle taloyhtiölle on
laskettu rakennuskustannusosuus tiettyyn
asukastaloon ja/tai pysäköintitilaan. Tästä kustannuserästä on muodostettu pakollinen
liittymismaksu kaupungin perustamaan
Latokartanon pysäköinti Oy:ön
Liittymismaksun vastineeksi on saatu osakkeita ko. yhtiöstä.

Osakkuus tuo mukanaan vastikemaksun, joilla yhtiötä ylläpidetään.

Latokartanon pysäköinti Oy:llä on palkattu toimitusjohtaja, jonka pitäisi hoitaa
merkittävää omaisuutta. Yhtiön tulee yhtiöjärjestyksen mukaan hallita pysäköintitiloja, mihin se ei ainakaan
tähän päivään mennessä ole kyennyt. Se on diilannut tehtävän alueen isännöitsijöille.

Lisäksi asukastalot on vastaanotettu melko löysin rantein. Esim. asukastalo Kunnon eteläsivulla olevasta ikkunasta näkee jo kaukaa että se on väärin asennettu, tai siinä on valmistusvirhe. Ikkuna on asukastalon valmistumisesta asti ollut virheellinen.

Jos kaikki asukastalot on otettu vastaan vastaavalla tarkkuudella, niin niistä maksetaan tulevaisuudessa kova hinta.

Mielestäni koko Latokartanon pysäköinti Oy on yksi suuri kysymysmerkki?

Latokartanon pysäköinti Oy:n toiminnan tulisi olla läpinäkyvämpää. Nyt tietoa ei löydy mistään. Joskus tuntuu jopa siltä, että tietoa salaillaan tarkoituksella. Vaikkakin yhtiövastike on tällä hetkellä pieni (0,04?/asuinneliö), niin sekin tuntuu turhalta jos ei tiedetä mihin ja miten kertyneitä varoja ja tuloja käytetään.

Jouko Strömberg

borsoron

Vs:\"Mitkä ihmeen asukastalot?\"

Viesti Kirjoittaja borsoron » 13.04.2009, 17:07

On varsin surkuhupaisaa että ns. asukastaloja hallinnoidaan juuri pysäköinnin yhteydessä.

Nuo talot tai siis niiden käyttäjät kun aiheuttavat huomattavan osan Latokartanon pysäköintiongelmista. Kaavoittaja ei ole laskenut asukastaloille (eikä kyllä päiväkodeillekaan) juuri lainkaan asiakaspaikkoja vaikka käyttäjät ovat suurelta osin henkilöauton varassa.

Tilanne ylläpitää sitä valitettavaa käsitystä jonka mukaan julkiset palvelut ovat kalliita, hankalakäyttöisiä ja palvelevat vain pientä piiriä.

Jokkeri

Vs:\"Mitkä ihmeen asukastalot?\"

Viesti Kirjoittaja Jokkeri » 15.04.2009, 00:26

Itse en pidä suurimpana ongelmana sitä, pääseekö paikallistoimintaan tarkoitettuihin tiloihin autolla vai ei.

Oman uteliaisuuteni on herättänyt kysymys: Onko toiminta, johon on annettu ylemmältä taholta määräys, mielekästä kustannuksiin nähden, noudatetaanko tehtyjä sopimuksia ja ovatko tehdyt sopimukset lainvoimaisia?

Voihan olla mahdollista, että esim. Helsingin Kaupunki on ylittänyt toimivaltansa kytkemällä rakentamisen ehdoksi pakollisen osakekaupan perustamaansa yhtiöön.

Olen löytänyt yhteistoimintasopimuksen jossa on sovittu:

\"Tämän sopimuksen kohteena on Helsingin kaupungin 36 kaupunginosan Viikin Latokartanon III-kaava-alueelle tontille 36214/3 toteutettava yhteistila (Asukastalo Kunto). (Tämän liittyjän sopimus koskee vain yhteistilaa)\"

Sopimuksessa vedotaan tonttikauppakirjassa olevaan ehtoon. Varmaan näin voi ollakin niiden tonttien osalta jotka on ostettu tai vuokrattu Helsingin kaupungilta. Meidän tontti on ostettu Senaatti kiinteistöltä, eikä kauppakirjassa mainita mitään yhteistyösopimuksesta.

Aika outo käytäntö on myös se, että kaupunginvaltuustossa ja kiinteistö-lautakunnassa tehdään Latokartanon Pysäköintiä koskevia päätöksiä:

\"Kaupunginhallituksen 13.4.2004 (495 §) tekemän päätöksen perusteella Latokartanon Pysäköinti Oy:n toimialaa on laajennettu edelleen siten, että yhtiö hoitaa myös kaupungin Latokartano IV ja V -alueilla omistamia asuntotontteja palvelevia pysäköintitontteja ja alueiden yhteiskerhotiloja.\"

\"Kiinteistölautakunta päätti 30.3.2004 (181 §) hyväksyä Latokartanon asemakaava-alueiden IV - V pysäköinnin ja yhteis- kerhotilojen liittymismaksuksi 7 948 euroa/autopaikka ja yhteiskerhotilojen liittymismaksuksi 9,49 euroa/asuntok-m2.\"

Kaupungilla ei ole Latokartanon Pysäköinti Oy:ssä senttiäkään kiinni. Se perustaa osakkuutensa siihen, että sillä on
alueella rakentamatonta maaomaisuutta. Silti se käyttää melko suurta päätösvaltaa yhtiössä.

Asuntoyhtiö jossa itse asun omistaa pysäköintialueensa itse, joten pysäköinti- tilanne ei minua henkilökohtaisesti koske. Itse maksan vain tuon 0,04 ? asuinneliöltä kuukaudessa. Se, sotkeutuvatko pysäköinti- ja asukastalovastikeiden tuotot keskenään, on huolestuttavaa.

Asuntoyhtiömme on maksanut asukastalo Kunnon rakentamiskustannuksista 67.662 euroa. Asukastalon arvioidut rakennus- kustannukset olivat 525.587 euroa. Asukastalo Kunnon rakennuskustannuksien kattamiseen on tarvittu n. 40.000:n asuntoneliön liittymismaksut.

Latokartanon Pysäköinti Oy:lle näistä neliöistä kertyy 0,04 euron vatikehinnalla 19.200 euroa vuodessa. Nämä tulot siis pelkästään niistä asuntoyhtiöistä jotka on sidottu sopimuksin asukastalo Kuntoon.

Viikin asukastalojen hallintaryhmän kokouksen 1/2007 pöytäkirjan liitteenä on taloustilanne 31.12.2006. Se sisältää
vuoden 2006 tulot sekä käyttömenot kolmen asukastalon osalta.

Ylijäämä vuodelta 2005 9.930 ?
Vuokratulot 2006 35.000 ?
Käyttöraha 12.600 ?
Siivouskulut - 19.644 ?
Muut käyttömenot - 25.010 ?
Ylijäämä 13.500 ?

Kun otetaan huomioon se, että pelkästään asukastalo Kunnon toimintaan sidotut asuntoyhtiöt maksavat Latokartanon Pysäköinti Oy:lle 19.200 euroa vuodessa, tuntuu tuo kaikille kolmelle asukastalolle
palautettu käyttöraha (12.600 euroa) melko mitättömältä.

Jos n. 2/3 osa vastikkeista, joilla on tarkoitus pyörittää asukastalojen toimintaa, valuu johomkin muualle, niin mielestäni Latokartanon Pysäköinti Oy:n toiminta ei ole asukastalojen osalta mitenkään kustannustehokasta.

Jouko Strömberg

Vastaa Viestiin

Palaa sivulle “Viikki”