Konala Kotikaupunkipolut

Konalan kotikaupunkipolut

6. Kehä I

Valmistui 1980, pituus 24,2 km Keilaniemestä Itäkeskukseen. Kehätietä rakennettiin osissa 1960-luvun alusta alkaen. Viimeisenä valmistui osuus Turuntieltä Vihdintielle meluaitoineen jakaen Konalan kylän lopullisesti kahtia. Konalantien silta oli tehty valmiiksi jo hyvissä ajoin ja se ehtikin odottaa tyhjän päällä toistakymmentä vuotta. Kehätie ylittää tässä kohtaa laakson, joka on entistä merenlahden pohjaa ja sittemmin järveä. Tietä varten pehmeään maahan juntattiin kilometrikaupalla paalua. Sen alle jäi mm. osa Reimarlan yksityistä siirtolapuutarhaa sekä Mätäjokeen laskeva Reimarlanoja, jossa nimestään huolimatta oli vielä 1910-luvulla niin paljon vettä, että purossa saatettiin kalastaa. Nykyäänkin tievallin eteläpuolella on kosteikko, jossa viihtyy siperianisokierto ja satakielellä on reviiri.

Kehä I yhdistää Helsingin pääsisääntuloväylät toisiinsa palvellen ennen kaikkea seudun sisäistä liikennettä. Vain muutama prosentti ajoneuvoista on peräisin kauempaa. Nykyään Suomen vilkkain maantie: arkisin Vihdintien länsipuolella yli 65 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja määrän ennakoidaan nousevan lähes 86 000:en vuoteen 2020 mennessä. Kehä I on pääkaupunkiseudun työmatkaliikenteen pahin pullonkaula ja toisaalta meluntorjunta sen varsilla on puutteellista. Väylän kehittämiseksi onkin suunniteltu 10 eri hanketta Helsingissä ja Espoossa. Niistä kolme toteutetaan suunnittelukaudella 2012–15 yhteiskuntataloudellisen hyötykustannussuhteen ollessa huikeat 5,0. Konalan kohdalla rakennetaan kolmannet kaistat ja korjataan painumia, uusitaan valaistus sekä lisätään meluesteitä.

Konala-seura on ehdottanut kehätien ylittävän kävelysillan nimeämistä Kotipuunpoluksi.

Yhteistyössä