Yhdistys Kannanotot

Kannanotot

Kannanotto liikennöintisuunnitelmiin

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Eteläisen kantakaupungin 1.11.2011 päivätty joukkoliikennesuunnitelma sisältää bussilinjojejn reittimuutoksia, jotka huonontaisivat joukkoliikenteen palvelutasoa useassa kaupunginosassa.

Bussilinjojen 16 ja 18 kaavaillut reittimuutokset vaikeuttaisivat erityisesti  koululaisten, lapsiperheiden ja ikäihmisten liikkumista ja olisivat omiaan lisäämään yksityisautoilua Helsingin keskustassa. Linjojen 16 ja 18  nykyisten reittien varrella asuu kymmeniä tuhansia ihmisiä sekä sijaitsee noin viidesosa Helsingin työpaikoista ja kymmeniä kouluja.