Mellunmäki kuuluu Helsingin itäisiin kaupungin osiin. Vuosisatoja Mellunmäki oli osa Mellunkylää. Mellunkylä oli alkuaan laaja alue, käsittäen nykyisen  Kontulan, Vesalan, Mellunmäen ja Fallpakan alueet. Mellunkylä on tullut tutuksi historiassa alueella sijanneiden kartanoiden ja suurten tilojen johdosta. Mellunkylä on kuulunut aikaisemmin Sipooseen, sitten Helsingin pitäjään ja vuodesta 1946 Helsingin kaupunkiin. Toisen maailman sodan jälkeen alkoi Mellunkylän voimakas kehitys. Ensin rakennettiin omakotialueet ja sitten 1950 luvulta lähtien myös kerrostaloja. Mellunkylän ja sen osa-alueiden Kontulan, Mellunmäen ja Vesalan nimet vahvistettiin vuonna 1959. Itäisten kerrostalovaltaisten kaupunginosien Myllypuron, Kontulan ja Mellunmäen rakentaminen käynnistyi 1960 -luvulla.

Mellunmäen kansakoulu aloitti toimintansa yksityisenä, suutari Uimosen talossa. Koulu on toiminut useassa eri paikassa. Vuonna 1919 koulusta tuli Helsingin maalaiskunnan kansakoulu ja se muutti nykyiselle paikalleen Rukatunturintie 8:aan. Koulu paloi vuonna 1944. Vuonna 1946 alue liitettiin Helsingin kaupungin alueeseen ja tällöin valmistui uusi koulutalo. Nykyinen koulu talo rakennettiin vuonna 1970 ja sitä laajennettiin parakkikouluilla 1990-luvulla. Varsinainen laajennettu peruskoulun ala-aste otettiin käyttöön huhtikuussa 2001.

Mellunmäki

Alueen kaavoitus aloitettiin jo vuonna 1965. Huhtikuun 14. päivänä 1966 hyväksyttiin Mellunmäen alueelle kortteliin nro 47213 rakennettavan koulun nimeksi Mellunmäen kansakoulu. Saman vuoden kesäkuussa hyväksyttiin luonnos Mellunmäen osa-alueen ja Vesalan osa-alueen koillisosan asemakaavaksi.

Mellunmäen kerrostaloalueen rakentaminen käynnistyi vuona 1968. Alueen rakennusoikeudet menivät kahdelle perheyritykselle, Palkki Oy:lle ja Rakennus Oy:lle. Mellunmäki suunniteltiin noin 7 000 asukkaalle. Nykyisin Mellunmäen asukasluku on noin 8500. Alue kasvaa lähi vuosina. Fallpakan viereen pääasiassa Itäväylän etelä-puolelle , mutta myös pohjoispuolelle rakennetaan asunnot noin 900 - 1 000 asukkaalle sekä jonkin verran myös työtiloja. Samoin on vahvistunut Mellunmäen metroaseman kupeeseen kasvava asuin- ja liiketilojen alue. Alueelle tultaneen saamaan myös Mellunmäen ja Länsimäen uusi yhteinen kirjasto