Mellunmäki-seura perustettiin 1971 ja se on Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsen. Yhdistyksen tavoitteena on mm.

- edistää toimialueensa sivistyksellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia oloja sekä lisätä viihtyisyyttä
- toimia paikalliskulttuurin, ympäristösuojelun, maisemahoidon ja matkailun aloilla
- olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä
- syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä sekä lisätä heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys
- osallistuu asukkaiden etujärjestönä Mellunmäen aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan Mellunmäkeä ja mellunmäkeläisíä koskevaan päätöksentekoon
- tekee aloitteita, esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
- tekee yhteistyötä kotiseututyön järjestöjen sekä muiden samoja tavoitteita toteuttavien yhteisöjen kanssa
- järjestää kokouksia, luento- ja esitelmäkokouksia sekä muuta sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutustoimintaa
- järjestää koulutuspäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia
- edistää asukkaiden oma toimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa
- jne.

Alkuvaiheessa 1970 -luvulla yhdistyksen toiminta oli vilkasta, kun liikenneyhteydet ja palvelut olivat vielä keskeneräisiä. Parhaillaan henkilöjäseniä yhdistyksessä on ollut yli 300. Yhdistyksen toiminta alkoi kuitenkin hiipua 1980-luvun loppupuolella ja jäsenmääräkin laski noin 40 henkilöön. Viime vuosina vilkastuneen tapahtumatoiminnan myötä jäsenmäärä on taas kasvussa ollen tällä hetkellä 122. Yhdistyksen kokouksissa käy silti vain pieni osa jäsenistä.

Viime syyskokouksessaan seura muutti jäsenmaksuperustetta perhekohtaiseksi eli maksu nousi 12 euroon mutta sillä saa liitettyä jäseniksi kaikki samassa taloudessa asuvat yli 15-vuotiaat perheenjäsenet.

Mellunmäki-seuran saavutuksia viime vuosina:- Mellari ja kulttuuriostari-hanke, yhdessä muiden
mellunmäkeläisten yhdistysten ja seurakuntien kanssa
- mellunmäkeläisten toimijoiden verkosto, kuten edellä
- Mellunmäen uuden keskustan suunnittelua koskeva aloitte ja
suunnittelun käynnistyminen (mm. kirjasto, terveydenhoitopalvelut),
kuten edellä
- Mellunmäki-yhdistyksen omat tilat asukkaita ja kulttuurialan
toimijoita varten
- Mellarin pyörittämisen siirtyminen yhdistykselle vuoden 2009 alusta
- kultuuriostarin toisen vaiheen toteutuminen (ostarin aulan
uudistaminen eli remontti monikäyttötilaksi syksyllä 2009)
- aloitteet Länsimäen terveysaseman yhteiskäytöstä ja yhteisestä
ylläpitämisestä (Vantaa ja Helsinki), selvitellään parhaillaan
- alustava periaatepäätös apteekin palauttamisesta Mellunmäkeen
(lääkelaitos)
- Mellunmäen matkailukohteiden selvitys ja aloitteet kaupungille
- Mellunmäen kaupunkipolku, Mellunkylä tutuksi-esite
- aloitteet ja osallistuminen Mellunkylän kaupunginosan järjestöjen
yhteistoimintaan:
Mellunkylän alueneuvosto ja Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hanke
- Mellunmäen yhteisremontti-hankkeeseen osallistuminen