Koko Mellunkylän alueen yhteinen joulupolku 16.12 klo 13-17 Mikaelin kirkon lähimaastossa.

 


Mellunmäen naapurilähiöitä ovat Vuosaari, Vartiokylä, Kontula ja Vantaan Länsimäki. Vuosaari ja Kontula ovat suuria lähiöitä. Molemmissa on runsaasti asukkaita ja palveluja . Molempiin pääsee metrolla, mutta vain Kontulaan suoraan. Bussilla nro 78 pääsee sekä Kontulaan että Vuosaareen.

Vartiokylä on pääasiassa pientalovaltaista asuntoaluetta, jossa on jonkin verran myös työpaikkoja, enimmäkseen Vartioharjun alueella. Länsimäki on Mellunmäen itäpuolella. Länsimäki ja Mellunmäki ovat kasvaneet toisiinsa kiinni. Länsimäkeläiset käyttävätkin paljon metroa ja asioivat Mellunmäen liikkeissä.

Kontulalla ja Vuosaarella on urheilukentät, uimahallit, kirjastot ja terveyskeskukset. Kontulasta ja Vuosaaresta saat tietoa niiden omilta kotisivuilta: