Tänään juhlittiin Mellunmäessä luultavasti viimeisen kerran Mellarinmäellä itsenäisyyttä- Juhla alkoi lipunnostolla 9.00 partiolaisten johdolla. Paikalla oli 50 asukasta jotka kajauttivat Juha Saunamäen johdolla Siniristilippumme.

Seuraavaksi siirryttiin alakertaan nauttimaan ohjelmasta ja kahvitarjoilusta.

Juhlapuheen piti kaupunginvaltuutettu Risto Rautava joka puheessaan kävi läpi suomalaisuutta viitaten Saara Aallon positiivisuuteen ja kannustaviin puheisiin.

Kulttuuriohjelmaa tarjosivat kaksi nuorta taiteilijaa joista Helsingin tanssiopiston Iris Blauberg esitti oman koreografiansa kappaleeseen Break fire. Sen jälkeen Ida Rautiainen soitti poikkihuilulla kaksi Sibeliuksen sävellystä.

Näyttökuva 2016 11 29 kello 21.14.24

Mellunmäki-seuran hallitus on valtuutettu hakemaan uutta toiminnantarkastajaa. Valittu toiminnantarkastaja tarkastaa vuoden 2016 toiminnan. Toiminnantarkastaja voi jatkaa myös vuodelle 2017. 

Mellunmäki-seura etsii myös kirjanpidosta
ja taloudenhoidosta kiinnostuneita.

Halukkaat voivat lähettää vapaamuotoisen hakemuksen Mellunmäki-seuran vara-puheenjohtajalle Marjut Klingalle marjut.klinga@kolumbus.com

Patrick Wikblad
Mellunmäki-seuran tiedotusvastaava

Mellunmäki-seura valitsi jäsenten ehdotuksista Vuoden isäksi Kimmo Sainion. Sainio on ammatiltaan lääkäri ja hänellä on kaksi lasta. Monet alueen asukkaista tuntevat hänet kuitenkin paremmin Omat Pojat yhtyeestä sekä aktiivisesta Leijonat roolistaan.

Palkintona Kimmolle ojennettiin lahjakortti paikalliseen ravintola Provinssiin.

Samantien käynnistyy vuoden 2017 äidin valinta. Ehdokkaiden tietoja voi toimittaa joko Mellariin tai seuralle marjut.klinga@kolumbus.fi

Ylimääräinen jäsenkokous 28.11.16 Mellarissa klo 18-

asialistalla vuoden 2015 tilien tarkastus ja vastuuvapauden myöntäminen ja tilintarkastajan valinta vuodelle 2017.

Tule kuulemaan mitä uutta Mellarissa....

Asukastila Mellarissa järjestettiin torstaina 29.9.2016 Julkisen liikenteen ilta -aluefoorumi. Aluefoorumi on osana Vetoa ja Voimaa-hanketta.

 

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Mellunmäki-seuran hallituksen varapj.

Marjut Klinga.

Paikalla oli myös Mellunmäki-seuran hallituksen pj Harri Martikainen sekä Mellunmäki-seuran hallituksen tiedottaja Patrick Wikblad.

 

Paikalla oli:

Risto Rautava (HSL hallituksen puheenjohtaja)

Markus Elfström (HSL joukkoliikennesuunnittelija)

Essi Kyllönen (HSL)

Leena Silfverberg (KSV toimistopäällikkö)

Kaisa Karilas (KSV arkkitehti)

 

Paikalla oli n 80 asukasta Mellunkylän alueelta.

Tilaisuus alkoi pienillä esittelyillä joista päällimmäisenä oli Risto Rautavan esittely juuri hyväksytystä yleiskaavasta.

Tämän jälkeen oli kysymysten aika. Kysymyksiä ja keskustelua oli paljon. Vilkkain keskustelu oli metron ja raideliikenteen ympärillä. Moni kyseenalaisti raideliikennettä bussiliikennettä korvaavana joukkoliikennevälineenä. Rautava joutui vastaamaan kiperiinkin kysymyksiin.

Toinen asia joka nousi pinnalle on uusi HSL-alueen vyöhykemalli. Keskusteluissa kävi ilmi että monella on virheellistä tietoa. Rautava oikaisi virheet ja toi esimerkiksi esille että vähimmäismaksu kaikissa HSL-alueen matkoissa on aina kaksi vyöhykettä.

Illan aikana oli myös muutamia kysymyksiä liikenteestä. Mellunmäentielle haluttaisiin liikennehidasteitä. Rautava toi esille että ne eivät ole niin toimivia koska ne hidastavat myös joukkoliikennettä. Rautava peräänkuulutti teknistä liikennevalvontaa.

 

Illan aikana avoimiksi jääneisiin kysymyksiin HSL:n edustajat lupasivat etsiä vastauksia jotka tullaan julkistamaan Mellunkylä-lehden marraskuun numerossa.

Mellunmäki-seuran hallitus haluaa kiittää aktiivisia asukkaita.

 

Mellunmäki-seuran hallituksen puolesta:

 

Patrick Wikblad

Syyskokousta on päätetty aikaistaa marraskuun puoleen väliin.

HUOM. aiemmin sovittu 30.11 kokous perutaan ja uusi kokousaika on 17.11 klo 18

Mellarin tiloja siivotaan kaupungin toimesta mutta yläkerran estraditila olisi puhdistettava aina tiistaisin klo 8-9.

Tiloissa harjoitteleva Piroska tanssiryhmä hoitaa maanantai-iltaisin siivouksen

 

Kiitos mielenkiinnosta kaikille tehtävää tiedustelleille.

 

Mellunmäki-seura ry:n ylimääräisessä jäsenkokouksessa 2.9.16 on seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittu Harri Martikainen.

Samassa yhteydessä seuran hallituksen jäseniksi valittiin Marjut Klinga, Patrick Wikblad, Sirpa Paukkonen ja Sirkka Kokkonen.

Kokous hyväksyi kannanoton jolla pyritään tuomaan esille alueen asukastilan tulevat tarpeet. Kokous päätti myös lähteä mukaan allekirjoittamaan yleiskaavaan liittyvää lausuntoa luontoarvojen säilyttämisen puolesta Itä-Helsingissä.

Kokouksessa oli läsnä 28 jäsentä. Yhdistyksellä on 154 jäsentä.

Asukastila Mellarin kahvio jatkaa toimintaansa kokouskahvittajana sekä pienimuotoisen kahviopalvelun järjestäjänä.

Asukastila tulee jatkossa olemaan auki ma-to 12-18 jolloin myös kahvilatuotteita on tarjolla.

Vuoden 2017 toiminta selviää varmaan syyskokoukseen mennessä joka pidetään 30.11.16 klo 18

Lisätietoja Marjut 050-32 35 475

Itä-Helsingin luontoalueet ovat jääneet vähälle huomiolle Helsingin yleiskaavasta käydyssä keskustelussa. Tämän vuoksi Itä-Helsingin asukasseurat ovat laatineet alla olevan kannanoton. Helsingin yleiskaava on lähiaikoina etenemässä kaupunginhallitukseen.

TIEDOTE

Itä-Helsingin metsät ja luonnonrannat on säilytettävä

Yleiskaavassa Keskuspuiston osiin kohdistettuja rakentamismerkintöjä on ansaitusti kritisoitu julkisuudessa. Itä-Helsingin luontoalueisiin kohdistuvat uhkat ovat jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka meitä itähelsinkiläisiä on paljon. Lähiöidemme metsillä, luonnonrannoilla, niityillä ja 1500-luvulta saakka viljellyillä pelloilla on meille vastaava merkitys kuin Keskuspuistolla on sen tuntumassa asuville.

Itä-Helsingissä on useampia osittain päällekkäisiä vihersormia. Niistä yksi kulkee Laajasalosta Vartiosaaren, Ramsinniemen, Meri-Rastilan metsän, Rastilan kartanon ympäristön ja Mustavuoren kautta Östersundomiin. Toinen etenee Kivinokasta Viikin kautta Kivikkoon ja kolmas on Uutelasta Mustavuoreen suuntautuva vihersormi. Nämä kaikki ovat tärkeitä niin virkistyksellisesti kuin luonnonkin kannalta ja ne tulee säilyttää.

Valitettavasti ehdotettu yleiskaava ei tätä tunnista, sillä toteutuessaan se kaventaisi vihersormia monin paikoin merkittävästi. Myös uudet raidehankkeet uhkaavat useassa kohdassa vihersormien jatkuvuutta. Raideliikenne tuleekin suunnitella luontoalueet säilyttävästi niin, että sen sijoittelussa hyödynnetään jo olemassa olevia kulkuväyliä.

Itä-Helsingin osalta kaavoja koskevat muistutukset ja lausunnot on sivuutettu vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi Uudenmaan ELY-keskuksen, Uudenmaan liiton, Museoviraston ja ympäristölautakunnan Vartiosaaren ja/tai Ramsinniemen säilyttämistä puoltavia lausuntoja ei ole huomioitu. Lisäksi yleiskaavaehdotukseen oli muistutusajan jälkeen lisätty muuttavaa maankäyttöä Kivinokalle. Tästä ei ole ollut mahdollista lausua missään vaiheessa prosessia.

Kaupungin kasvu ei edellytä luontoalueille rakentamista. Luonto- ja kulttuuriarvot huomioivalla suunnittelulla on mahdollista säilyttää Itä-Helsingissäkin se, mikä tekee siitä viihtyisän: alueen metsäinen ja merellinen luonto. Väestönkasvu voidaan sijoittaa jo rakennetuille alueille. Tukholmassa mittava uudisrakentaminen on suunniteltu viheralueita uhraamatta. Luovuutta käyttämällä sama onnistuu myös Helsingissä.

Luontoalueille rakentaminen olisi lyhytnäköinen ja vanhanaikainen ratkaisu, sillä muualla monet kaupungit pyrkivät pikemminkin lisäämään viherpinta-alaansa. Olemassa olevien viheralueiden säilyttäminen on huomattavasti helpompaa kuin uusien rakentaminen.

Luonnon terveysvaikutukset ovat tiedossa, samoin se, että luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttäminen edellyttää toimenpiteitä kaupungeissakin.

On siis syytä säilyttää luontoa siellä, missä sitä vielä on. Myös Itä-Helsingissä.

Helsingissä 04.09.2016

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Herttoniemi-seura ry

Laajasalo Degerö Seura ry

Koillis Seura ry

Kontula-Seura ry

Kulosaarelaiset ry Brändöborna rf

Marjaniemi-Seura ry

Mellunmäki-seura ry

Pro Meri-Rastila

Puotila-seura ry

Roihuvuori-Seura ry

Santahamina-Seura ry

Stansvikin kyläyhdistys ry

Tammisaloseura ry Tammelund Sällskapet rf

Vartiosaari-seura ry

Viikki-Seura ry

Vuosaari-Seura ry

Östersundom-seura ry

Lisätietoja:

Hanna-Leena Ylinen, hlylinen(at)gmail.com

Riitta Malve-Tamminen, puh. 050 5718146, riittamalve(at)gmail.com

Matti Lipponen, matti.lipponen(at)helsinki.fi

https://helsinginmetsat.fi/laajat-luonto-ja-virkistysalueet/