Jatkuvien epäasiallisuuksien takia joudumme tästä päivästä lähtien tiukemmin karsimaan keskustelua. Haluamme pitää keskustelupalstan mukavana foorumina missä asukkaat vaihtavat ajatuksia.

Pyydämme keskustelijoita ilmoittamaan etunimensä.

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton joten poliittisia kannanottoja ei voida sallia sivuillamme.

Mellunmäki-yhdistys ry

Patrick Wikblad

 

 

Mellunmäki kuuluu Helsingin itäisiin kaupungin osiin. Vuosisatoja Mellunmäki oli osa Mellunkylää. Mellunkylä oli alkuaan laaja alue, käsittäen nykyisen  Kontulan, Vesalan, Mellunmäen ja Fallpakan alueet. Mellunkylä on tullut tutuksi historiassa alueella sijanneiden kartanoiden ja suurten tilojen johdosta. Mellunkylä on kuulunut aikaisemmin Sipooseen, sitten Helsingin pitäjään ja vuodesta 1946 Helsingin kaupunkiin. Toisen maailman sodan jälkeen alkoi Mellunkylän voimakas kehitys. Ensin rakennettiin omakotialueet ja sitten 1950 luvulta lähtien myös kerrostaloja. Mellunkylän ja sen osa-alueiden Kontulan, Mellunmäen ja Vesalan nimet vahvistettiin vuonna 1959. Itäisten kerrostalovaltaisten kaupunginosien Myllypuron, Kontulan ja Mellunmäen rakentaminen käynnistyi 1960 -luvulla.

Mellunmäen kansakoulu aloitti toimintansa yksityisenä, suutari Uimosen talossa. Koulu on toiminut useassa eri paikassa. Vuonna 1919 koulusta tuli Helsingin maalaiskunnan kansakoulu ja se muutti nykyiselle paikalleen Rukatunturintie 8:aan. Koulu paloi vuonna 1944. Vuonna 1946 alue liitettiin Helsingin kaupungin alueeseen ja tällöin valmistui uusi koulutalo. Nykyinen koulu talo rakennettiin vuonna 1970 ja sitä laajennettiin parakkikouluilla 1990-luvulla. Varsinainen laajennettu peruskoulun ala-aste otettiin käyttöön huhtikuussa 2001.

Mellunmäki

Alueen kaavoitus aloitettiin jo vuonna 1965. Huhtikuun 14. päivänä 1966 hyväksyttiin Mellunmäen alueelle kortteliin nro 47213 rakennettavan koulun nimeksi Mellunmäen kansakoulu. Saman vuoden kesäkuussa hyväksyttiin luonnos Mellunmäen osa-alueen ja Vesalan osa-alueen koillisosan asemakaavaksi.

Mellunmäen kerrostaloalueen rakentaminen käynnistyi vuona 1968. Alueen rakennusoikeudet menivät kahdelle perheyritykselle, Palkki Oy:lle ja Rakennus Oy:lle. Mellunmäki suunniteltiin noin 7 000 asukkaalle. Nykyisin Mellunmäen asukasluku on noin 8500. Alue kasvaa lähi vuosina. Fallpakan viereen pääasiassa Itäväylän etelä-puolelle , mutta myös pohjoispuolelle rakennetaan asunnot noin 900 - 1 000 asukkaalle sekä jonkin verran myös työtiloja. Samoin on vahvistunut Mellunmäen metroaseman kupeeseen kasvava asuin- ja liiketilojen alue. Alueelle tultaneen saamaan myös Mellunmäen ja Länsimäen uusi yhteinen kirjasto

Uusi hallitus vuoden alusta:

Hallitus 1.1.2011 - 31.12.2011

Mellunmäki-seura perustettiin 1971 ja se on Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsen. Yhdistyksen tavoitteena on mm.

- edistää toimialueensa sivistyksellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia oloja sekä lisätä viihtyisyyttä
- toimia paikalliskulttuurin, ympäristösuojelun, maisemahoidon ja matkailun aloilla
- olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä
- syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä sekä lisätä heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys
- osallistuu asukkaiden etujärjestönä Mellunmäen aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan Mellunmäkeä ja mellunmäkeläisíä koskevaan päätöksentekoon
- tekee aloitteita, esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
- tekee yhteistyötä kotiseututyön järjestöjen sekä muiden samoja tavoitteita toteuttavien yhteisöjen kanssa
- järjestää kokouksia, luento- ja esitelmäkokouksia sekä muuta sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutustoimintaa
- järjestää koulutuspäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia
- edistää asukkaiden oma toimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa
- jne.

Alkuvaiheessa 1970 -luvulla yhdistyksen toiminta oli vilkasta, kun liikenneyhteydet ja palvelut olivat vielä keskeneräisiä. Parhaillaan henkilöjäseniä yhdistyksessä on ollut yli 300. Yhdistyksen toiminta alkoi kuitenkin hiipua 1980-luvun loppupuolella ja jäsenmääräkin laski noin 40 henkilöön. Viime vuosina vilkastuneen tapahtumatoiminnan myötä jäsenmäärä on taas kasvussa ollen tällä hetkellä 122. Yhdistyksen kokouksissa käy silti vain pieni osa jäsenistä.

Viime syyskokouksessaan seura muutti jäsenmaksuperustetta perhekohtaiseksi eli maksu nousi 12 euroon mutta sillä saa liitettyä jäseniksi kaikki samassa taloudessa asuvat yli 15-vuotiaat perheenjäsenet.

Mellunmäki-seuran saavutuksia viime vuosina:- Mellari ja kulttuuriostari-hanke, yhdessä muiden
mellunmäkeläisten yhdistysten ja seurakuntien kanssa
- mellunmäkeläisten toimijoiden verkosto, kuten edellä
- Mellunmäen uuden keskustan suunnittelua koskeva aloitte ja
suunnittelun käynnistyminen (mm. kirjasto, terveydenhoitopalvelut),
kuten edellä
- Mellunmäki-yhdistyksen omat tilat asukkaita ja kulttuurialan
toimijoita varten
- Mellarin pyörittämisen siirtyminen yhdistykselle vuoden 2009 alusta
- kultuuriostarin toisen vaiheen toteutuminen (ostarin aulan
uudistaminen eli remontti monikäyttötilaksi syksyllä 2009)
- aloitteet Länsimäen terveysaseman yhteiskäytöstä ja yhteisestä
ylläpitämisestä (Vantaa ja Helsinki), selvitellään parhaillaan
- alustava periaatepäätös apteekin palauttamisesta Mellunmäkeen
(lääkelaitos)
- Mellunmäen matkailukohteiden selvitys ja aloitteet kaupungille
- Mellunmäen kaupunkipolku, Mellunkylä tutuksi-esite
- aloitteet ja osallistuminen Mellunkylän kaupunginosan järjestöjen
yhteistoimintaan:
Mellunkylän alueneuvosto ja Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hanke
- Mellunmäen yhteisremontti-hankkeeseen osallistuminen