Hyvä Metsälä-Seuran jäsen

Vuosi 2014 alkaa olla lopuillaan. Tässä vielä jäsentiedote ajankohtaisista asioista ja ensi vuoden toiminnasta näin joulun odottelun lomassa

Helsingin yleiskaava 2016

Vastavalmistunut yleiskaavan luonnos esittää, miten Helsinki voisi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Yhtenä keskeisenä yleiskaavan alueena on Käpylän aseman seutu eli alue, johon myös Metsälä kuuluu. Tutustu Metsälää koskeviin kaavailuihin Yleiskaava selvitys 2014: 43, erityisesti sivut 18-20. Tarkemmin Käpylän aseman seutua käsitellään julkaisussa Käpylä 2050: Ideasuunnitelma asemaseudun tiivistämisestä. Sivulta 31 – 33 löytyvistä kartoista näkee, minne uudisrakentamista on luonnosteltu.

Yleiskaavan luonnosta tarkennetaan lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta yleiskaavaehdotukseksi niin, että se on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä arviolta syksyllä 2015 ja kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa vuoden 2016 aikana. Metsälä-Seura tulee jättämään asiasta lausunnon yhteistyössä naapurikaupunginosien asukasseurojen kanssa alkuvuoden 2015 aikana.

Bussilinja 50 palvelee Metsälän asukkaita

Bussilinja 50 aloitti alkusyksyllä liikennöinnin reitillä Herttoniemen Metroasema – Pasila – Ilmala –Suursuo. Metsälää palveleva pysäkki sijaitsee Rajametsäntiellä. Tutustu reittiin.

Hulevesirakenne, asukastilaisuus Metsälän ja Maunulan asukkaille 8.12

Helsingin kaupungin ympäristökeskus vetää EU-rahoitteista hanketta, jonka päätavoitteena on parantaa Itämeren ja lähivesiemme tilaa.  Hankkeen puitteissa on suunniteltu luonnonmukaisen hulevesijärjestelmän rakentamista Metsäläntien varteen Maunulanpuiston reunaan.

Suunniteltu hulevesirakenne on luonnonmukainen hulevesien hallintamenettely, joka hidastaa veden virtaamaa ja puhdistaa virtaavan veden laatua. Luonnonmukainen hulevesijärjestelmä on viihtyisä ja siihen kuuluu olennaisesti mm. vesiä puhdistavat kasvillisuusvyöhykkeet. Suunnittelutyö on nyt käynnissä ja toteutus on tarkoitus tehdä kevään ja kesän 2015 aikana.

Asiaa koskeva tiedotustilaisuus Metsälän ja Maunulan asukkaille pidetään maanantaina 8.12.2014 klo 18-21 asukastila Maunulan Mediapajalla ositteessa Metsäpurontie 25.

Tulevia Metsälä-Seuran tapahtumia

Talvipäivä 7.2. klo 16-17.30 Metsälän kentällä. Tarjolla on makkaraa, kuumaa mehua ja koiravaljakkoajelua lapsille.

Seuran vuosikokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 25.3 Metsälän VPK:lla. Pyrimme saamaan paikalle kaupungin edustajan kertomaan Pohjois-Pasilan (Maaliikennekeskuksen alue) asuntoalueen suunnitelmista.