Etusivu / Uutiset

Uutiset

Paloheinän kirjaston uusi johtaja pääsee käynnistämään tilojen ajanmukaistamisen


Jovero5

Paloheinän kirjastossa tapahtui vahdinvaihto syyskuussa, kun kirjaston pitkäaikainen johtaja Anne Dikert jäi eläkkeelle ja hänen seuraajakseen valittu Sari Jovero aloitti työnsä. Paloheinän kirjaston lisäksi Joveron vastuualueeseen kuuluu Maunulan kirjasto. Jovero otti uuden pestinsä vastaan mielenkiintoisessa tilanteessa, sillä ensi vuodelle Helsingin kaupungin budjetissa on vihdoin kauan odotettua määrärahaa Paloheinän kirjaston tilojen ajanmukaistamiseen.

Paloheinän kirjastossa käy mukavasti asiakkaita. Vuonna 2017 kävijöitä oli reilu 100 000. Paloheinän kirjastossa lasten ja nuorten kirjojen osuus on miltei 40 %, mikä kertoo erityispanostuksesta kasvuikäisiin ja perheisiin.  Paloheinän kirjasto on avattu 1988 ja kirjaston tilat ovat pääosin alkuperäisessä asussa. Tilojen kehittämisen ytimessä on asiakaslähtöisyys, ja kirjaston käyttäjät onkin tarkoitus ottaa mukaan uudistusten suunnitteluun alusta asti.

Sari Jovero tuli Paloheinän ja Maunulan kirjastojen johtajaksi Rikhardinkadun kirjaston palvelupäällikön tehtävästä. Hän on työskennellyt myös mm. informaatikkona ja kirjastonhoitajana Helsingissä ja Kirkkonummella. Paloheinä on hyvin toimiva kirjasto, jossa radikaaleihin muutoksiin ei Joveron mukaan ole tarvetta. Jovero näkee lähikirjaston merkityksen erittäin tärkeänä. Paloheinässä Jovero haluaakin vaalia perhekirjaston asemaa. Hänen visionaan on kehittää Paloheinän kirjastosta vielä nykyistä enemmän asukkaiden kohtaamispaikka, jossa kaikilla on mahdollisuudet päästä tiedon ja kulttuurin äärelle ja rauhaa lukemiselle. Hän toivoo, että erityisesti koululaiset kokisivat kirjaston paikkana, johon kaikki ovat tervetulleita. Tärkeänä hän pitää myös kirjaston tukiroolia digitaalisen syrjäytymisen ehkäisyssä.

Sari Joverosta välittyy kuva kirjastoalan ammattilaisena, joka tekee työtään suurella sydämellä ja kokee lukemisen edistämisen kutsumustehtäväkseen.  Voidakseen ottaa asiakkaiden toiveet huomioon Paloheinän kirjastonpalveluita kehittäessään Jovero toivoo tiivistä vuorovaikutusta kirjaston käyttäjien ja alueen yhteisöjen kanssa. Hän aikookin mahdollisuuksien mukaan osallistua asiakastyöhön palvelutiskillä.  – Koen yhteyden asiakkaisiin onnistuneen kehittämisen edellytykseksi ja toivon, että minua tullaan moikkaamaan rohkeasti, nykäistään hihasta ja kerrotaan toiveita ja villejäkin ideoita, kannustaa Sari Jovero.

Tietokulma

Helsingin kirjastotoimi uudistuu organisatorisesti uuden joulukuussa avattavan keskuskirjasto Oodin myötä. Kirjastojen hankinta ja logistiikka muuttuvat merkittävästi. Nykyisten paikallisten kokoelmien sijaan Helsingin kaupungin kirjastolle tulee yksi yhteinen ns. kelluva kokoelma, jota voidaan joustavasi liikutella eri kirjastoihin kysynnän mukaan. Kirjaston käyttäjille muutokset näkyvät kuitenkin lähinnä parempana palveluna. Lähikirjastojen asema säilyy.

Paloheinän kirjasto kuuluu Helsingin kaupungin keskiseen kirjastoalueeseen yhdessä Kallion, Vallilan, Oulunkylän, Arabian ja Käpylän kirjastojen kanssa. Kirjastot suunnittelevat yhdessä toimintaa ja voivat hyödyntää resursseja esim. tapahtumien järjestämisessä ja tarvittaessa myös liikutella henkilöstöresursseja.

Paloheinän kirjastossa on n. 40 000 aineistoyksikön kokoelma. Kirjastossa työskentelee vakituisesti 5 kirjastoammattilaista.

Teksti ja kuva: Erja Vuorio

Pakilan nuorisotalon lakkautusuhka poistumassa

Nuorisotalo

Kaupunginhallitus päätti 29.10. esityksestään kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 14.11.

Ennen kaupunginhallituksen päätöstä kaupunginhallituspuolueet neuvottelivat pormestarin talousarvioesityksestä. Puolueiden välisissä neuvotteluissa pormestarin talousarvioesitykseen lisättiin yhteensä 22 miljoonaa, josta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 3 miljoonaa. Kaupunginhallituspuolueiden neuvotteluissa päätettiin poistaa talousarvioesityksestä maininta Pakilan nuorisotalon toiminnan supistamisesta tai siitä luopumisesta.

Nyt kun kaupunginhallituspuolueiden neuvottelutulos on päätetty kaupunginhallituksessa, voidaan todeta, että uhka Pakilan nuorisotalon lopettamisesta on poistumassa.

Tärkeitä asioita kannattaa pitää esillä. Eri toimijoiden yhteinen vetoomus Pakilan nuorisotalon puolesta oli hyvä ja toi nuorisotalon tilanteen päättäjien tietoon laajasti. Sen jälkeen ainakin minun oli helppo esittää oman valtuustoryhmäni budjettineuvottelijoille painokas toive Pakilan nuorisotalon toiminnan supistamis- ja lopettamiskirjauksen poistamiseksi kaupungin ensi vuoden talousarviosta.

Lopullisesti Pakilan nuorisotalon jatkosta päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.12., kun se hyväksyy kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle tulosbudjetin vuodelle 2019. Saamieni tietojen mukaan toimialan budjettiesityksessä ei esitetä Pakilan nuorisotalosta luopumista.

Jatkossa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla tutkitaan mahdollisuutta saada nuorisotyölle tilat suunnitteilla olevasta uudesta Pakilan yläasteen koulusta. Sen sijaan Pakilan nuorisotalolla kokoontuvat perhekerhot ja muskarit nähdään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla asukastaloille kuuluvaksi toiminnaksi, josta ja jonka rahoituksesta toimiala toivoo päätettävän koko kaupungin tasolla.

Tapio Klemetti

Pakilantien varteen kerrostaloja

Pakilantie 81 havainnekuva

Havainnekuva Pakilantie 81


Pakilantien varrella on meneillään useampia rakentamishankkeita, joiden myötä Pakilantien maisema on vähitellen kokonaan muuttumassa. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Pakilantien kehittämiselle periaatteet nelisen vuotta sitten ja sen jälkeen alueelle on tehty asemakaavanmuutoksia, joilla mahdollistetaan kerrostalorakentaminen Pakilantien varren tonteilla ja tehokkaampi rakentaminen myös niiden takana olevilla tonteilla.

Helsingin uudessa yleiskaavassa Pakilantien varsi on osoitettu alueeksi, jolla rakentaminen voi olla ympäristöään tehokkaampaa. Kaupungin yleisenä tavoitteena on Pakilantien ympäristön kehittäminen yhteistyössä tonttien omistajien kanssa: Pakilantie halutaan saada Länsi-Pakilan eläväksi keskuskaduksi, jonka varrella on ympäristöä tiiviimpää rakentamista, palveluita ja asumista. Nyt meneillään olevien muutoshankkeiden tavoitteena on mahdollistaa tonttien tehokkaampi rakentaminen. Käytännössä tämä merkitsee 4-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamista Pakilantien varteen.

Helsingin voimassa oleva asemakaava mahdollistaa tällä hetkellä Pakilassa tontin rakentamisen pääsääntöisesti kertoimella 0,25 mikä tarkoittaa, että 1000 m2 tontille voidaan rakentaa 250 m2 kerrosalaa. Uudessa todennäköisesti keväällä 2019 lainvoimaiseksi tulevassa yleiskaavassa keskimääräinen rakennusoikeus nousee kertoimeen 0,4. Asemakaava on kuitenkin tonttikohtainen ja riippuu sijainnista. Tälläkin hetkellä esim. Pakilantien varren tonteilla on mahdollista huomattavasti tehokkaampi rakentaminen. Tontin omistaja voi hakea muutosta asemakaavaan.

Kolme tonttia Pakilantien varrella ja sen välittömässä läheisyydessä on hakenut asemakaavamuutosta:

1.    Pakilantie 59 sijaitsevaa tonttia suunnitellaan muutettavaksi osittain asuintontiksi, jolle tulisi täydennysrakentamista. Tontilla sijaitseva telemasto siirrettäsiin Lepolantien varteen.

2.    Osoitteisiin Pakilantie 81a ja Ripusuontie 59 suunnitellaan 3- ja 4-kerroksisia uudisrakennuksia. Tonteilla olevat rakennukset purettaisiin.

Näitä suunnitelmia esiteltiin Paloheinän kirjastolla 31.10. järjestetyssä kaavapäivystyksessä. Nyt on meneillään kaavaluonnosvaihe, jonka aikana on mahdollista kommentoida suunnitelmia. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä viitesuunnitelmista pyydetään esittämään viimeistään 16.11.2018. Tämän jälkeen kaavaehdotus viimeistellään ja siirtyy sen jälkeen päätösvaiheeseen eli ensin kaupunginhallitukselle ja lopuksi kaupunginvaltuustoon. Arvioitu rakentaminen voisi alkaa 2021.

3.    Samanaikaisesti on meneillään Kyläkunnantien ja Pakilantien itäpuolista risteystä koskeva muutoshanke, jonka tavoitteena on rakentaa osoitteeseen Kyläkunnantie 67 päivittäistavarakauppaa ja toimistotiloja. 3-kerroksinen toimitilarakennus sijoittuisi Kyläkunnantien ja Pakilantien risteyksen tontille sekä Helsingin kaupungin omistamalle suojaviheralueelle Kehä I:n varteen. Tämän hankkeen osalta kommentointiaika päättyy jo 7.11. Rakentaminen voisi käynnistyä 2020.

Uudisrakennusten pohjakerroksiin suunnitellaan liiketiloja, mikä toisi toivottuja palveluita, mutta lisäisi liikennevirtoja rakennusten läheisyydessä olevilla Pakilantien poikkikaduilla. Muina asukkaiden huolina ovat uudisrakennusten etäisyydet tonttien rajoista sekä se, onko rakennuksiin tulossa omistus- vai vuokra-asuntoja.

Suunnitelmiin voi tutustua tarkemmin verkkosivulla www.hel.fi/suunnitelmat. Lisäksi aineisto on nähtävissä info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa, osoitteessa Narinkka 2. Lisätietoja suunnitelmista voi antaa suunnittelija Juho Palviainen, puh. 09 310 37484, juho.palviainen@hel.fi.

Pakilantien ilmeeseen vaikuttaa myös Pakilantien ja Välitalontien risteykseen (Pakilantie 83) nouseva uudisrakentaminen, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2018. Kyseisen tontin osalta tehokkuusluku on 1,0.

Teksti: Erja Vuorio

Kuva: Arkkitehtitoimisto Matti Iiramo

Pakilan alueella tarve yhteiselle olohuoneelle


Osbu3

Lähes parikymmentä alueemme asukasta kokoontui torstai-iltana 1.11.18 pohtimaan Stadiluotsi Ella Tanskasen johdolla Osallistuvan budjetoinnin hankeideoita Pakin talolle. Eri-ikäisistä ja eri taustoista koostunut joukko pelasi OmaStadi-peliä, jonka kautta löydettiin yhteisiä teemoja, joiden ympärille rakennettiin kaupunkia kehittäviä ideoita.

Alueemme ideoinnissa keskiöön nousivat yhteisöllisyyden ja yhteisten tilojen tarve. Koko alueen “olohuoneelle” jossa olisi mahdollisuus viettää aikaa ja liikkua, löytyi jokaisesta peliporukasta toiveita. Tämän lisäksi esimerkiksi alueen bussilinjoihin, liikuntamahdollisuuksiin sekä julkisiin kierrätyspisteisiin kiinnitettiin huomiota.

“Haluamme poistaa alueelta yksinäisyyttä ja mahdollistaa nuorille paikkoja” summasi tilaisuudessa mukana ollut Pakila-Seuran väistyvä puheenjohtaja Tapio Klemetti.

Osbu2

 

Ehdotuksia voi jättää 15.11.- 9.12.2018 OmaStadi.hel.fi –verkkosivulla. Ehdotuksista äänestetään keväällä 2019. Tätä ennen ideat ehditään arvioida toteuttavien asiantuntijatahojen toimesta. Kaikki yli 12-vuotiaat helsinkiläiset saavat äänestää, ja äänestys tapahtuu verkon lisäksi esimerkiksi osassa kouluja sekä kirjastoissa.

Marttojen kahvituksen ja herkullisten tarjoomusten äärellä keskustelu soljui vielä virallisen osuudenkin päätyttyä. “Keskustelut kuulostivat todella hyviltä” kiittelivät tapahtuman järjestelyistä vastanneet Stadiluotsi Ella Tanskanen ja Pakila-Seuran Peppi Tervo-Hiltula.

 

 

Teksti: Peppi Tervo-Hiltula

Kuvat: Peppi Tervo-Hiltula ja Ella Tanskanen

Anna palautetta Oulunkyläisen jakeluhäiriöistä

Oulunkylainen

Pakila-Seuran yhtenä säännöllisenä viestintäkanavana toimii Oulunkyläinen – Pohjoiset esikaupungit -paikallislehti, joka jaetaan ilmaisjakeluna kaikkiin alueen postilaatikoihin, joissa ei ole mainoskieltoa. Valitettavasti jakelu ei aina toimi. Jakelun varmistamiseksi Suoramainonta tarvitsee palautetta jakelijoiden työskentelystä. Mitä useampi ilmoittaa jakeluhäiriöistä välittömästi ja katuosoitteen tarkkuudella Suoramainontaan, sitä paremmin he pystyvät varmistamaan jakelun toteutumisen. Jakeluhäiriöistä kannattaa ilmoittaa puh. 09 5615 6400 tai sähköpostitse jakeluvalvonta@suoramainonta.fi.

Tuorein Oulunkyläinen ilmestyi keskiviikkona 17.10. Jos et saanut lehteä, voit noutaa lehden Paloheinän kirjastosta. Voit myös lukea sähköistä lehteä verkossa http://www.kaupunginosat.net/oulunkyla/oulunkylainen/5-18/Oulunk5_18.pdf ja seurata Oulunkyläistä Facebookissa.