Pakila-Seura ry / Puheenjohtajan palsta

 PS logo 2018

Tule mukaan Pakila-Seuran toimintaan

 

”Asukasyhdistys on alueen asukkaiden palvelija”, totesi viimeisellä puheenjohtajan palstallaan edeltäjäni Tapio Klemetti. Hän teki mittavan työn seuran toiminnan aktivoimiseksi ja kehittämiseksi toimiessaan seuran puheenjohtajana kolme vuotta. Siitä suuret kiitokset Tapiolle.

Tuota asuk
kaiden palvelutehtävää aion jatkaa ja edelleen kehittää. Pakila-Seuran toiminnan tavoitteet on kirjattu toimintasuunnitelmaamme näin: ”Seuran tarkoituksena on edistää toimialueensa monipuolista kehittämistä yhteistyössä asukkaiden, viranomaisten sekä alueen yhteisöjen ja yritysten kanssa paikalliset erityispiirteet huomioiden. Tavoitteena on lisätä asuinympäristön palveluita, turvallisuutta ja viihtyisyyttä, edistää yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä, vaatia yhteisöllisyyttä ja paikallista kulttuuria sekä lisätä alueen tunnettuutta.” Tavoitteiden toteuttamiseksi toimimme alueemme etujärjestönä, teemme yhteistyötä kunnallishallinon kanssa ja osallistumme aluetta koskevaan suunnitteluun. Pyrimme vaikuttamaan päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä ja antamalla lausuntoja, viestimme alueen asioista ja järjestämme tapahtumia ja asukastilaisuuksia. Pakila-Seuran toimialue kattaa Länsi- ja Itä-Pakilan, Paloheinän, Torpparinmäen ja Tuomarinkylän.


Helsingin kaupunki pyrkii yhä enenemässä määrin kuulemaan asukkaiden mielipiteitä omien asuinalueidensa kehittämisessä. Asukasyhdistykset ovat tässä tärkeässä roolissa. Mitä suurempi jäsenmäärämme on, sitä suurempi painoarvo lausunnoillamme on kaupungin eri organisaatioissa. Jäsenmäärän kasvattaminen onkin yksi tämän vuoden tärkeimmistä päämääristä. Kannustankin alueemme asukkaita ottamaan rohkeasti yhteyttä seuraamme, liittymään jäseneksi ja osallistumaan seuran toimintaan. Pakila-Seuran jäsenmaksu on vain 15 euroa vuodessa. Liittyminen käy kätevästi esim. kotisivujemme (www.kaupunginosat.net/pakila) kautta.

Tavoitteenamme on myös kehittää seuramme tunnettuutta. Pyrimme entistä monipuolisempaan ja avoimempaan viestintään. Yksi säännöllisistä viestintäkanavistamme on tämä Oulunkyläinen-lehti. Valitettavasti lehden jakelun kattavuus alueellamme on luvattoman heikko. Esimerkiksi allekirjoittaneelle lehteä ei ole muistini mukaan jaettu koskaan. Olemme parhaillaan etsimässä lehdelle uusia noutopisteitä esim. ruokakauppojen yhteyteen.


Alueemme tulee lähivuosina muuttumaan merkittävästi. Kaavamuutokset lisäävät täydennysrakentamisen yhteydessä asumistiheyttä ja jatkossa katukuvassa tulee näkymään enemmän kerrostaloja. Koulu- ja päiväkotien rakennushankkeet ovat vireillä ja Pakilantien varteen Kyläkunnantien ja Kehä I:n väliin on tulossa uusi market. Kaupungin suunnitelmissa Pakilantietä hahmotellaan kokoavaksi keskuskaduksi ja sen varren tonttien rakennusoikeutta lisätään mahdollistamalla kolmi- tai nelikerroksisten talojen rakentaminen. Alueellemme tyypillistä luonnon läheisyyttäkään ei ole unohdettu: Haltialan metsään Keskuspuiston pohjoisosaan suunnitellaan laajaa 137 hehtaarin suuruista luonnonsuojelualuetta.

Monilla mittareilla mitattuna alueemme on Helsingin kaupunginosien parhaimmistoa. Olkaamme siitä ylpeitä.

Toivotan kaikille toiminta-alueemme asukkaille menestyksellistä alkanutta vuotta!

Rahkonen Raimo

 

 

 

Raimo Rahkonen
Pakila-Seuran pj
0400-408122   

 

 

 

 

 

 

Asukasyhdistys on alueen asukkaiden palvelija

Minut valittiin Pakila-Seuran puheenjohtajaksi kolme vuotta sitten. Pian valintani jälkeen kirjoitin ensimmäisellä puheenjohtajan palstallani, että Pakila-Seuran tehtävä on toimia kotiseutumme parhaaksi.

”Oman kaupunginosan merkitystä ei voi liioitella. Pakila-Seuran tärkeä tehtävä on toimialueellaan Pakilassa, Paloheinässä, Torpparinmäessä ja Tuomarinkylässä edistää sellaisen ympäristön syntyä, jossa on mukavaa ja turvallista elää ja asua ja jonka mielellään kertoo kotiseudukseen.”

Sitten jatkoin palstalla pohdintaa, mitä kotiseudun hyväksi toimiminen voisi käytännössä tarkoittaa: Kuuntelua, kohtaamisia ja viestintää. 

”Asuinympäristö on fyysisen ympäristön, palvelujen ja yleisen ilmapiirin kudelma. Pakila-Seuran luonteva tehtävä on koota asukkaiden mielipiteitä ja toiveita, jotta kudelmasta tulee mahdollisimman paljon asukkaidensa näköinen.” Puheenjohtajavuosinani minulle on ollut tärkeää, että Pakila-Seura pyrkii edistämään niitä asioita, joita alueen asukkaat pitävät tärkeinä. Asukkaiden mielipiteitä Pakila-Seura on kuullut järjestämillään laajoilla asukaskyselyillä, viimeksi vuonna 2017. Kyselyissä on vahvistunut, että asukkaat arvostavat ennen kaikkea alueemme luonnonläheisyyttä ja pientalovaltaisuutta.

”Pakila-Seuran luonteva tehtävä on luoda kohtaamistilaisuuksia alueen ihmisille ja toimijoille.” Pakila-Seura itsessään ei ole itseisarvo. Olen halunnut nähdä Pakila-Seuran roolin mahdollistajana. Rekisteröityä yhdistystä voidaan tarvita järjestämään ja mahdollistamaan yhteisiä tapahtumia, joissa kohtaamme toisia alueemme asukkaita. Joskus Pakila-Seuran mahdollistajan rooli näkyy siinä, että toiveiden esittäminen kaupungille saa enemmän painoarvoa, kun esittäjä on kaupunginosayhdistys eikä yksittäinen asukas.

”Pakila-Seuran luonteva tehtävä on ylläpitää viestintäalustaa, jossa paikalliset yritykset ja tapahtumanjärjestäjät voivat ilmoittaa tarjoamistaan palveluista ja tulossa olevista tapahtumista.” Pakila-Seuran viestintä facebookissa, nettisivuilla ja Oulunkyläinen lehdessä on ollut viime vuodet avointa, ajantasaista ja alueemme asiat laaja-alaisesti kattavaa. Siitä kuuluu iso kiitos seuran viestintäryhmälle.

Kuuntelua, kohtaamisia ja viestintää. Sopivia teemoja Pakila-Seuralle kolme vuotta sitten ja miksipä ei jatkossakin?

Lopetan Pakila-Seuran hallituksessa hyvällä mielellä. Ensi vuonna Pakila-Seura saa uuden puheenjohtajan. Vaikka seuran ja sen hallituksen toiminta on yhteispeliä, uusi puheenjohtaja tuo uusia tuulia. Uudet tuulet virkistävät.

Klemetti2
Ta
pio Klemetti
Pakila-Seuran pj
050-624 86


Ps. Pakilan ylä- ja ala-asteen koulujen sekä päiväkoti Havukan ja päiväkoti Pakilan uusien tilojen rakentamishanke etenee. Suunnitelmia esitellään kaikille avoimessa asukastilaisuudessa joulukuussa. Tarkista ajankohta ja paikka Pakila-Seuran facebook-sivuilta (www.facebook.com/pakilaseura)

Pakilan Nuorisotalon sulkeminen sotisi Helsingin kaupunkistrategiaa vastaan

Kaupunginvaltuuston päättämässä strategiassa Helsinki julistaa olevansa maailman toimivin kaupunki, joka on turvallinen, viihtyisä, sujuva, helppo ja välittävä. Strategiassa todetaan, että kaupungin perustehtävä on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluja ja luoda edellytyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. Siinä painotetaan myös jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuuksia harrastaa.


Helsingin kaupungin talousarvioon ensi vuodelle esitettyjen määrärahojen riittämättömyys voi johtaa Pakilan nuorisotalon sulkemiseen. Nuorisotalon sulkeminen heikentäisi tai lopettaisi nuorisotyön lisäksi ison määrän vapaaehtoisvoimin järjestettyjä kerhoja ja muskareita, joille ei ole korvaavia tiloja tarjolla.

Kaupunkistrategiassa annettu lupaus pitää jokainen nuori mukana ja ehkäistä syrjäytymistä tuntuu sanahelinältä, jos pienen säästön vuoksi ollaan valmiita jättämään alueen nuoret ja lapsiperheet vaille harrastus- ja kokoontumistiloja.

”Toivon, että jokainen meistä omalla toiminnallaan tekee tämän strategian eläväksi” kirjoittaa pormestari Jan Vapaavuori kaupunkistrategian esipuheessa. Nuorisotyöntekijät sekä kerhojen ja muskareiden ohjaajat tekevät oman osansa. Uskon ja toivon, että kaupungin viranhaltijat ja päättäjät tukevat heitä eivätkä sulje Pakilan nuorisotaloa. Se osoittaisi, että haluamme oikeasti yhdessä rakentaa välittävää Helsinkiä.

Pakila-Seuran hallitus kiteytti viime keväänä Pakila-Seuran tavoitteen sloganiksi ”Pakilasta stadin paras paikka asua”. Konkreettisista keinoista tavoitteen saavuttamiseksi päätetään Pakila-seuran syykokouksessa 27.11. klo 18 Pakin talolla. Kokouksessa päätetään mm. toimintasuunnitelmasta vuodelle 2019. Syyskokoukseen ovat tervetulleita jäsenten lisäksi kaikki Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen alueen kehittämisestä kiinnostuneet.

Isot kaavoitus- ja rakennushankkeet vaikuttavat asuinalueeseemme lähivuosina. Nyt on oikea aika vaikuttaa. Yleiskaavassa päätetty pientalovaltaisten alueiden tiivistäminen on saamassa muotonsa. Pakilanpuiston koulu- ja päiväkotihankkeita suunnitellaan kovaa vauhtia. Tuusulanväylän muuttaminen kaupunkibulevardiksi Käpylästä Pakilan eteläosien tasolle on käynnistynyt. Nyt luodaan linjauksia sille, millaista kaupunginosaa kaduksi muutettavan väylän varrelle tavoitellaan.

Pakila-Seuran pyrkimyksenä on jatkaa aktiivista toimintaa alueen asukkaiden ääneen kuulumisen varmistamiseksi kaikissa aluetta koskevissa asioissa. Kaava-asioiden lisäksi tavoitteena on lisätä asuinympäristön palveluja, turvallisuutta ja viihtyisyyttä, edistää yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä vaalia yhteisöllisyyttä ja paikallista kulttuuria.

Pakila-Seuran toiminnalla on vaikuttavuutta sitä enemmän mitä enemmän sillä on jäseniä. Yksi vuoden 2019 toiminnan tavoite onkin jäsenyyden hyötyjen kehittäminen ja jäsenhankinta. Jos koet oman asuinalueesi kehittämisen tärkeäksi, liity Pakila-Seuran jäseneksi osoitteessa kaupunginosat.net/pakila.

Hyvää syksyä!

Tapio Klemetti

Pakila-Seuran pj

050-624 86

”Itsekseen liikkuvia kynnysmattoja ja harjoja - asukkaat epäilevät, että murtovarkaat merkitsevät taloja myöhempiä vierailuja varten Helsingin Paloheinässä” uutisoi Helsingin Sanomat 7.7.2018. Pari päivää myöhemmin lehti kertoi poliisin ottaneen kiinni kaksi miestä epäiltynä asuntomurroista Helsingin Pakilassa.

Poliisi rauhoitteli tilanteesta huolissaan olevia asukkaita ja sanoi, ettei pelkoon ollut syytä. Poliisi kehotti kuitenkin valppauteen.

Pientalovaltaisella Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen alueella on arvostettu ja arvostetaan luonnonläheisyyttä ja rauhaa. Syntyperäiset asukkaat muistelevat aikoja, jolloin omalla pihalla hoidettiin kukkia ja kasvatettiin marjoja. Naapurit olivat tuttuja ja oudolta kulkijalta kysyttiin, millä asialla liikkuu. Meitä tänne muuttaneita alueelle houkutteli kenties oma pieni piha ja auringonottoterassi, mahtavien puistojen läheisyys, turvallinen koulumatka tai ihan vaan keskeinen sijainti, josta on helppo lähteä niin etelään, pohjoiseen, itään kuin länteen. Kaikki kuitenkin rakastamme asuma-alueemme rauhallisuutta ja turvallisuutta - joka nyt on järkkymässä.

Asuntomurtoja tehtailevat hämärämiehet eivät ole ainoa huolenaihe. Valitettavia viestejä ilkivallasta, paikkojen rikkomisesta ja töhrimisestä kuulee entistä useammin. Isoilta väyliltä kantautuva liikenteen melu häiritsee. Välillä tuntuu, että osa yöaikaan tapahtuvasta päristelystä on ajattelematonta piittaamattomuutta muita kohtaan.

Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen alueelle muuttaa koko ajan lisää ihmisiä. Alue tiivistyy sisältäpäin mutta myös kantakaupunki kasvaa pian kiinni siihen. Pakila on osa kasvavaa kaupunkia.

Suurkaupungin elämään kuuluu ääniä, sotkua ja valitettavasti rikollisuuttakin. Kaikkea ei pidä kuitenkaan hyväksyä. Mitä voimme tehdä?

Asioiden turhaa kärjistämistä kannattaa välttää. Ongelmat eivät poistu syyttelemällä toisia, esim. Helsinkiin muuttavia ihmisiä tai niitä, joiden elämänrytmi on erilainen kuin omamme. Hyvä tapa suojautua asuntomurroilta ja omaan kotiin kohdistuvalta ilkivallalta on ostaa hälytyslaitteet ja tehdä sopimus vartiointiliikkeen kanssa. Noin 100 euron lisä kuukaudessa asumiskustannuksiin tuo turvaa ja mielenrauhaa.

Pidemmällä tähtäimellä aluettamme muokataan kaavoituksella. Hyvä kaava sekoittaa asumista ja palveluja niin, että alue säilyy sopivan elävänä aamuin ja iloin. Hyvä kaava mahdollistaa lisärakentamisen ja samalla säilyttää alueemme pientalovaltaisena ja luonnonläheisenä, koulutiet turvallisina ja riittävät lähipalvelut helposti saavutettavina.

Vaikka elämä on nykyään kiireistä, yhteisöllisyys, naapureihin tutustuminen ja toinen toisestamme huolehtiminen lisää turvallisuutta. Pidetään esimerkiksi silmällä naapurin huushollia, kun tiedämme naapurin olevan lomalla.

Pakila-Seurassa tehdään työtä viihtyisän ja turvallisen asuma-alueen puolesta. Tule mukaan!

Tapio Klemetti

Pakila-Seuran pj

050-624 86

Kesä kaupungissa


Me suomalaiset olemme mökkikansaa. Lomatunnelmaa haetaan nykyään myös ulkomaan matkoilta. Mökillä ja lomamatkalla pääsee irti kotiaskareista. Se rentouttaa ja on tärkeää jokaiselle meistä.

Kesä on hienoa aikaa myös kaupungissa. Emme vaan useinkaan tule ajatelleeksi, mitä kaikkea kaupungissa voi tehdä kesällä. Itse olen ajatellut tutustua pääkaupunkiseutuun pyöräillen. Helsingin kaupunki on laatinut kotiseutupyöräilyreittejä. Reitit esittelevät eri kaupunginosien historiaa, luonto- ja kulttuurinähtävyyksiä ja tekevät tutuksi kaupungin eri alueiden ominaispiirteitä. Näihin meidän kotikontuihin voi tutustua upealla Haltialan kierroksella (https://www.hel.fi/static/liv/2013/pyoraillen/ksp14.pdf).

Haltialan metsät muodostavat Helsingin laajimman yhtenäisen, noin 300 hehtaarin ulkoilualueen. Pyöräilyreitin varrella voi ihastella Vantaanjoen alajuoksun suurinta luonnonvaraista koskea, käydä tervehtimässä Haltialan tilan kotieläimiä ja nauttia kahvit Haltialan tilan tai Tuomarinkylän kartanon maisemissa. Tämä 20 km reitti sopii koko perheelle.

Yhteiset retket ja yhteinen tekeminen kruunaavat lomat. Rentouttavaan loma-aikaan kuuluu kuitenkin myös se, että arkiaskareista ei tarvitse huolehtia yhtä paljon kuin yleensä. Yksi iso apu lapsiperheille on Helsingin kaupungin kaikille alle 16-vuotiaille tarjoama puistoruokailu. Kesäruoka tarjoillaan klo 12 kaikissa auki olevissa leikkipuistoissa 4.6.-3.8.2018. Pakila-Paloheinä-Torpparinmäki -alueella Leikkipuisto Etupelto on auki koko kesän. Leikkipuisto Soihtu ja Leikkipuisto Torpparinmäki ovat auki juhannukseen asti. Leikkipuistoissa on tarjolla paljon muutakin kuin ruokaa. Erilaiset tuokiot, temppuradat, askartelunurkkaukset ja satuhetket täyttävät leikkipuistojen kesäviikkoja; unohtamatta uima-altaita.

Koululaisille tarkoitetut kesäleirit pyörähtävät käyntiin kesäkuun alussa. Erilaisia leirejä on minimaailmaleiristä keppihevosleiriin. Mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan leikkipuistoista. Myös Torpparinmäen perhetalon kesäkuun kahden ensimmäisen viikon retkistä kannattaa kysyä suoraan perhetalolta.

Pakila-Seuran kevät on ollut vilkas. Vielä toukokuussa jaoimme heijastinliivejä alueemme päiväkoteihin, elävöitimme 1700-lukua Pakin talolla ja vietimme Itä-Pakila -päivää Etupellon leikkipuistossa.

Syksykin alkaa mukavan perinteisesti. Sunnuntaina 2.9. vietetään alueen yhteistä Kylätapahtumaa Pakilan yläasteen koululla. Tiedossa on paljon ohjelmaa ja maittavaa syötävää lapsille ja aikuisille. Tervetuloa!

Aurinkoista kesää kaikille!

Tapio Klemetti
Pakila-Seuran pj.

050-624 86

Säpinää ja sapelien kalistelua Pakilassa

Olemme saaneet nauttia kevätauringosta. Aurinko ja pajunkissat antavat lupauksen kevään tulosta. Tänä vuonna kevät on toiminnan täyteinen täällä Pakilassa.

Pian vuodenvaihteen jälkeen alueen Facebook-ryhmissä käytiin keskustelua öiseen aikaan liikkuneista ”hämärämiehistä”. Pakila-Seura tarttui huoleen ja järjesti turvallisuusillan 7.2. Poliisin tietoon ei ole tullut mitään poikkeavaa. Turvallisuusillassa poliisi kuitenkin kehotti tarkkaavaisuuteen. Ovet tulee pitää lukittuina ja paikat asutun näköisinä. Loma-aikoina kannattaa sopia naapurin kanssa postilaatikon tyhjennyksestä.

Pakila-Seura ja Pakilan Kiinteistönomistajat ovat järjestäneet yhdessä asumiseen liittyviä teemailtoja. Tämän kevään illassa 20.3. on aiheena kaukolämpö ja aurinkoenergian hyödyntäminen. Aurinkopaneeleilla kerätty energia pienentää sähkölaskua ja energiaa tuottava katto kasvattaa kiinteistön arvoa. Mikä parasta - aurinko on puhdas ja uusiutuva energianlähde.

Myös koulu- ja päiväkotirintamalla tapahtuu. Pakilan Teboilin ja Hyvän Paimenen kirkon väliin sijoittuvan Pakilanpuiston alueelle suunnitellaan uutta rakennusta yläasteen koululle. Ala-asteen koulu tullaan peruskorjaamaan ja laajentamaan sekä rakennetaan uusi päiväkoti Pakilan ja Havukan päiväkotien lapsille.

Koulujen rakentaminen on tällä kertaa poikkeuksellisen mielenkiintoista, koska opetushallitus antoi muutama vuosi sitten uudet kansalliset opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta Helsingin kaupunki on laatinut kouluilleen omat opetussuunnitelmansa. Miksi opetussuunnitelmaa päivitettiin? Miten koulunkäynti muuttuu? Millainen on uusi koulurakennus? Pakila-Seura järjestää näistä, erityisesti Pakilassa mutta myös koko kaupungissa ajankohtaisista aiheista kevään aikana teemaillan.

Pakin talon tarkkaa rakennusaikaa ei tiedetä. Todennäköisesti nykyinen Pakin talo on rakennettu tai sitä on ainakin korjattu ja laajennettu heti pikkuvihan (1742-43) jälkeen. Pakin talon syntyaikojen elämä, vähän sotainenkin sellainen, tulee eläväksi lauantaina 19.5., kun musketöörit asettuvat Pakin taloon ja pestaavat paikallisia talonpoikia Ruotsi-Suomen armeijan palvelukseen. Tapahtuman järjestävät Pakila-Seura ja Helsingin Wanha Warusväki -yhdistys. Yleisö pääsee osallistumaan äksiisiharjoitukseen 1700-luvun komennoilla.

V
ilkkaan kevään päättää tänäkin vuonna Itä-Pakila -päivä Etupellon leikkipuistossa tiistaina 22.5. Kokoonnutaan sinne koko perheellä syömään vohveleita ja ihastelemaan taikurin temppuja.

Pakila-Seuran kevätkokous on tiistaina 24.4. klo 18 Pakin talolla osoitteessa Etupellontie 2. Kaikki seuran toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan kokousta ja keskustelemaan alueemme asioista.

T
apio Klemetti

Pakila-Seuran pj.

050-624 86

Missä on Pakilan keskus?

 

1960-luvulle saakka Pakilan kaupallinen keskus oli nykyisen Lepolantien ja Jakotien risteyksessä. Siellä oli ennen ensimmäistä maailmansotaa Elannon sekatavaramyymälä, Helmi Färstin kahvila, sähköliike, kalakauppa, suutari, halkokauppa ja yleinen sauna. Myöhemmin alueelle tulivat mm. elokuvateatteri Bio Tarja, KOP:n ja SYP:n konttorit sekä Alkon myymälä.

Nykyään kauppoja, apteekin, kahvilan ja muutaman ravintolan löytää Pakilantien varrelta. Hyvä niin mutta valitettavasti varsinaista keskustaa Pakilalla ei enää ole. Muistetaan käyttää oman alueen palveluja. Se on ainoa tapa varmistaa, että ne pysyvät alueellamme ja niitä syntyisi jopa lisää.

Kaupunki haluaa edelleen kehittää Pakilantietä kaupan, palvelujen ja hiukan tiiviimmän asumisen katuna. Voimassa olevat suunnitteluperiaatteet mahdollistavat Pakilantien varrelle pienkerrostalojen rakentamisen. Katutasoon tulee rakentaa liiketilaa ja vain yläkerroksiin asuntoja. Voisiko Pakilasta tulla taas alue, jolta entisaikojen tapaan löytyy kaikki tarvittava? Olisi myös hienoa, jos omalta alueelta löytyisi esteetön kerrostaloasunto siinä vaiheessa, kun ei enää jaksa ylläpitää isoa omakotitaloa.

Yksi uudisrakennus on suunnitteilla Pakilantien ja Kyläkunnantien kulmaan. Kyläkunnantien ja Kehä I:n väliin sijoittuvalle nyt joutomaana olevalle tontille on tulossa päivittäistavarakauppa, kuntosali ja toimistotilaa. Toinen kauppa yhdessä Pakilan S-marketin kanssa tuo niin paljon liikennettä, että Kyläkunnantien ja Pakilantien risteykseen rakennetaan liikennevalot.

Pakilantien varressa heti Kehä I:n pohjoispuolellakin alkaa pian tapahtua. Ensimmäisenä rakennetaan uudet tilat pitkään sisäilmaongelmista kärsineelle Pakilan yläasteelle. Lisäksi alueella täytyy peruskorjata ja laajentaa ala-asteen koulua, siirtää päiväkoti Pakila pois Kehä I:n vierestä ja rakentaa päiväkoti Havukalle uudet tilat.

Neljän koulu- ja päiväkotirakennuksen urakka on tarkoitus toteuttaa uudella tavalla. Kaupunki ei ensin suunnitteluta rakennuksia ja sitten valitse kilpailuttamalla rakentajaa. Tällä kertaa kaupunki määrittelee tarpeen ja reunaehdot. Sen jälkeen kaupunki valitsee toteuttajaksi allianssin, joka etsii parhaan mahdollisen ratkaisun.

Allianssin ensisijaisena tavoitteena on suunnitella ja rakentaa mahdollisimman toimivat uuden opetussuunnitelman mukaiset tilat ja oppimisympäristöt alueemme lapsille ja nuorille. Tavoitteen saavuttamiseksi tulevien uudisrakennusten paikkojakaan ei määrätä etukäteen vaan koko Pakilanpuiston alueen asemakaavan muutos viimeistellään vasta allianssin suunnitelmien mukaan.

Pakila on maineikkaiden liikuntaseurojen kotipaikka. Yhdeksi allianssin tavoitteeksi tuleekin asettaa koulujen liikuntatilojen suunnittelu niin, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin liikuntaseurojen tarpeita iltaisin. Lisäksi tulisi varautua mahdollisuuteen, että Kehä I katetaan joskus tulevaisuudessa alueen edelleen tiivistyessä.

Kannen alle jäisivät liikenteen melut ja pölyt. Kannen päällä olisi Pakilan tori - ja se kaivattu Pakilan keskus.

T
apio Klemetti

Pakila-Seuran pj

050-624 86

Uusi yläasteen koulu Pakilaan? 

Remontti Pakilan yläasteen koulun sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi on vaihtumassa kokonaan uuden koulurakennuksen rakentamiseen. Ainakin toivottavasti niin.

Uutta koulurakennusta alettiin suunnitella sen jälkeen, kun remonttikustannusten todettiin nousevan lähelle uuden koulurakennuksen hintaa. Uudisrakennuksen tilat on helppo suunnitella opetusta hyvin palveleviksi, mikä ei vanhaa korjattaessa ole läheskään aina mahdollista. Joustavuus opetustilojen suunnittelussa korostuu nyt, kun kouluissamme on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma.

Uuden opetussuunnitelman keskeisenä tavoitteena on ohjata oppilaita aktiiviseen tiedonetsintään, ottamaan itse selvää asioista. Jatkossa opetustavat monipuolistuvat entisestään ja oppiaineiden rajat kaatuvat. Jokaisella vuosiluokalla tehdään ainakin yksi eri oppiaineita yhdistävä projekti. Tietokoneita käytetään kaikissa oppiaineissa ja kaikilla luokilla. Koulusta lähdetään entistä useammin retkille ja tutustumiskäynneille esimerkiksi yrityksiin ja museoihin. Oppilaita motivoidaan tutkimalla todellisen elämän ilmiöitä. Oppimisesta yritetään tehdä entistä mielenkiintoisempaa ja hauskempaa.

Enää ei puhuta luokista vaan oppimisympäristöistä. Oppimisympäristö on avointa tilaa. Pulpettirivit vaihtuvat mukavampiin tuoleihin, joiden keskellä opettajat ohjaavat oppilasryhmiä. Tärkeä osa oppimisympäristöä on älyteknologian mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen.

Vaikka uuden opetussuunnitelman myötä oppiminen laajenee luokkahuoneen ja koulurakennuksen ulkopuolelle koko Helsinkiin, koulurakennuksiakin tarvitaan edelleen. Koska opetushallituksella ei ole vielä uuden opetussuunnitelman mukaista tilaohjelmaa eikä yläasteen kouluista juuri ole malleja uuden opetussuunnitelman ja joustavan oppimisympäristön toteutukseen, Pakilan yläasteen uudisrakennusta joudutaan suunnittelemaan ilman kokemuksia toimivista ratkaisuista.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen tilapalvelut yhdessä rehtori Juha Leinon kanssa tekevätkin arvokasta ja uraa uurtavaa työtä laatiessaan uutta tilaohjelmaa Pakilan yläasteen uudisrakennukselle. Tilaohjelma on aika pitkällä, ja pian arkkitehti pääsee tutkimaan ratkaisua.

Pakilan yläasteen koulu on ollut iltaisin varsinaisen koulutyön lisäksi useiden seurojen ja yhdistysten käytössä. Koulun käyttäjät ja alueen asukkaat tullaan osallistamaan myös uuden koulurakennuksen suunnittelussa. Kaupunki avaa ”Kerro kantasi” -palvelun nettiin. Lisäksi yläasteen koululla tullaan järjestämään asukastilaisuus, jossa kerrotaan uuden koulurakennuksen suunnitelmista. Tilaisuudessa asukkailla ja kaikilla koulun käyttäjillä on mahdollisuus kertoa toiveistaan.

Tapio Klemetti

Pakila-Seuran pj.

050-624 86

Syksyn satoa

Omenapuiden oksat ovat taas täynnä vihreitä, keltaisia ja punaisia omenoita. Se on syksyn merkki.

Omenasadosta näyttäisi jälleen kerran olevan tulossa hyvä. Moni tuskailee jopa liian hyvän omenasadon kanssa. Vihdoin myös omat nuoret omenapuumme notkuvat kasvavien omenoiden painosta.

Omat omenaherkkuni ovat yksinkertaisia: mehustamolla puristettu omenamehu, itse tehty omenasose ja omenapaistos.

Omenapaistosta varten omenat pilkotaan lohkoiksi, jotka levitetään voideltuun vuokaan. Lohkojen päälle ripotellaan kaurahiutaleista, fariinisokerista ja rasvasta tehty massa. Paistosta kypsennetään puolisen tuntia 200 C:ssa uunissa. Omenapaistos herkutellaan vaniljajäätelön kanssa.

Täällä meidän alueella on joillakin mukava tapa tuoda tienvarteen ylimääräisiä omenoita ohikulkijoiden otettavaksi. Jos sato on niin runsas, että itse ei tarvitse kaikkia omenoita mutta ei myöskään jaksa poimia niitä, siitäkin voisi ilmoittaa ohikulkijoille. Antaja pääsee ylimääräisistä omenoista eroon ja saajalle aukeaa omenaherkkujen makumaailma.

Itse olen päässyt keräämään tuttavien pihalta maahan pudonneita omenoita. Niistä syntyy hyvää survosta ja mehua.

Pakilan 600-vuotisjuhlien pääjuhla, Keskiaikainen tapahtuma kokosi toukokuussa Pakilan yläasteelle liki 3000 asukasta nauttimaan yhdessäolosta ja keskiaikaisesta tunnelmasta. Sää suosi juhlijoita ja juhlajärjestelyt sujuivat jouhevasti. Suurkiitos Pakila 600 vuotta -juhlatyöryhmälle ja kaikille yhteisen tapahtuman eteen työtä tehneille!

600-vuotisjuhlat jatkuvat sunnuntaina 8. lokakuuta Hyvän Paimenen kirkossa juhlamessulla klo 11 ja juhlakonsertilla klo 18. Juhlakonsertissa esiintyy iso joukko pakilalaisia tähtiä. Konserttilippuja myydään alueemme isoissa tapahtumissa sekä numerossa 0400-311092/Oksanen. Osta oma lippusi ja varmista paikkasi ikimuistoisessa juhlassa!

Allakkaan kannattaa laittaa myös perinteinen kylätapahtuma, jota vietetään Pakilan yläasteella sunnuntaina 3.9. Koko perheen tapahtumassa järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa alueen keppihevosmestaruuskilpailut lapsille.

Iloista markkinatunnelmaa ja maukasta naposteltavaa on tarjolla Pakintalolla lauantaina 7.10. järjestettävässä vanhan ajan kekrijuhlassa.

Tervetuloa kaikkiin syksyn yhteisiin tapahtumiin.  Tapahtumia odotellessa nautitaan kypsyvistä omenoista ja muusta syksyn sadosta.

Tapio Klemetti

Pakila-Seuran pj.

050-624 86

Tulevan rakentamisen tienhaarassa

Ikkunan takana pöllyää sankka lumisade. Katson kalenteria. On toukokuun 10. päivä. Vaikea uskoa, että kesä on tulossa. 

Kun luet tätä palstaa, on kesäkuun alku. Koulut ovat päättyneet ja kesälomat alkaneet. Toivottavasti luonto on vihreä, taivas sininen ja aurinko paistaa.

Pakilan yläasteen koulun pitkään odotetun remontin on tarkoitus käynnistyä 2019 alussa. Remontin kustannusarvio on kuitenkin noussut jo lähelle uuden koulun rakentamisen kustannuksia, joten uudisrakennuksen edut tutkitaan nyt pikavauhtia.

Uudisrakennus olisi mahdollista suunnitella niin, että tilat tukisivat koulutyötä vanhoja tiloja paljon paremmin. Jos koulun liikuntatilat rakennetaan palvelemaan iltaisin urheiluseuroja ja alueen asukkaita, helpottuisi samalla myös huutava pula sisäliikuntatiloista. 

Pakilan alueen ikärakenne nuortuu ja alue tulee tiivistymään. Uuden koulurakennuksen suunnittelussa tulisikin varautua oppilasmäärän kasvuun ja koulun mahdolliseen laajentamiseen tulevaisuudessa. Lisäksi olisi hienoa, jos uudisrakennuksen suunnittelu käynnistäisi Pakilantien ja Kehä I:n risteysalueen laajemman kehittämisen. 

Kehä I:n kevyt kattaminen ei olisi hirveän kallista. Päälle syntyisi Pakilan keskusaukio, joka palvelisi urheilukenttänä ja torina yhteisissä kokoontumisissa. Melu ja muut saasteet jäisivät kannen alle. Kehä I:n mahdollinen kattaminen vaatii kuitenkin neuvotteluja valtion kanssa, joka hallinnoi tietä. 

Valitettavasti Kehä I:n kattaminen taitaa jäädä haaveeksi vielä pitkäksi aikaa. Sen sijaan Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteiksi nostetuttuja kaavoitushankkeita aletaan suunnitella heti kaupunginvaltuuston hyväksyttyä toteuttamisohjelma. 

Lyhyen aikavälin kaavoitushankkeista ehkä eniten Pakila-Seuran toimialueeseen vaikuttava on Tuusulantien bulevardisointi Pakilantien ja Käskynhaltijantien eteläpuolella. Suunnitelmissa Tuusulantie on tarkoitus kääntää Käpylän aseman kohdalta Ilmalan ratapihalle ja siitä kulkemaan Pasilaan rakenteilla olevan kauppakeskus Triplan läpi Helsingin keskustaan. 

Yleiskaavassa esitetty Tuomarinkartanon alueen kaavoittaminen ei ole kaupunkisuunnitteluviraston esittämien lyhyen aikavälin painopisteiden joukossa. Aikalisä onkin hyvä, sillä alueelle esitetyn rakentamisen määrää ja joskus tulevaisuudessa raiteille siirrettävän runkolinjan reittiä tulee vielä kehittää ja huomioida Tuomarinkartanon merkittävät luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot sekä laaja virkistyskäyttö.

Lyhyen aikavälin painopisteiden joukossa eivät myöskään ole suunnitteluperiaatteet siitä, miten yleiskaavassa pientalovaltaisille alueille päätetty korttelitehokkuus 0,4 on tarkoituksenmukaista toteuttaa asemakaavoissa. Yleiskaava saa lainvoiman syksyllä. Silloin tonttien omistajien olisi kuitenkin viimeistään kohtuullista saada tietää, miten ja millä aikataululla yleiskaava tulee näkymään asemakaavoissa ja rakentamisessa. 

Syksyllä tehdään asuinalueemme kannalta tärkeitä päätöksiä. Olemme tulevan rakentamisen tienhaarassa. Kuitenkin sitä ennen nauttikaamme Suomen kesästä.  

Aurinkoista ja lämmintä kesää!

Tapio Klemetti

Pakila-Seuran pj.

050-624 86