Tulevia tapahtumia

loka
27
Tapahtumat

Livemusiikki illat syys 2018

joulu
04
Tapahtumat

Joulusoul 04122018

joulu
06
Tapahtumat

juliste Itsenaisyyspaiva 2018

joulu
11
Tapahtumat

Pakilan koulut ja pkt

Helsingin kaupunki valmistelee hanketta, jossa tarkastellaan Pakilan alueen koulu- ja päiväkotien tilatarpeita kokonaisuutena. Hanke koskee Pakilan ala-asteen koulua ja Pakilan yläasteen koulua, päiväkoti Havukkaa ja päiväkoti Pakilaa. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös liikunta-alueiden ja mahdollisesti vapautuvien tonttien kehittämistä sekä väistötilaratkaisuja.

Tavoitteena on paras kokonaisuus koulujen ja päiväkotien toiminnan, kaupunkikuvan ja kokonaiskustannusten kannalta. Tilojen tulee tukea varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaista toimintaa ja huomioida myös harrastustoiminnan tarpeita. Käytännössä tämä tarkoittaa uudistettua tai uutta muunneltavaa ja monikäyttöistä tilaa. Parhaimmillaan tilojen korjaaminen ja rakentaminen voitaisiin aloittaa jo vuodenvaihteen 2020 tienoilla.

Hanketta suunnitellaan toteutettavaksi vaiheittain, kiireellisimpänä Pakilan yläasteen (Pilkekuja 10) tilat. Osana kokonaisratkaisua selvitetään, korvataanko yläasteen rakennus uudisrakennuksella. Nykyisen rakennuksen perusparannuksen on laskettu tulevan kalliiksi ja lisäksi rakennus on haastava muun muassa esteettömyyden ja toiminnallisuuden kannalta. Yläasteen peruskorjaus oli suunniteltu alkavaksi vuonna 2019.

Asukasilta hankkeesta järjestetään tiistaina 11.12.2018 klo 17.30 Pakilan yläasteella. Lisätietoja tilaisuudesta täydennetään lähiaikoina tähän ilmoitukseen.

Lisätietoja