Pirkkolaan on kaavailtu koirapuistoa pirkkolan urheilupuiston eteläpuolen parkkipaikan läheisyyteen. Kaupunginsuunnittelussa asia on edennyt ja päätös on myönteinen. Rahoitus tulee normaalista budjetista joten sen toteutus kestännee kunnes rahaa löytyy.

Asiaan liitty kolme uutta asiaa:

Adressi koirapuiston puolesta:

  http://www.adressit.com/koirapuisto_pirkkolaan

2012-09-24 Rakennusviraston vastaus tiedustellun asiasta:

Hei,

Pirkkolan koira-aitausta on esitetty kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavassa, jonka nimi on Keskuspuiston keskiosan asemakaava. Asemakaavasta oli muutama viikko sitten asukastilaisuus ja kaava oli nähtävillä noin kuukauden. Rakennusvirasto pyrkii toteuttamaan koira-aitauksen jossakin vaiheessa kun asemakaava on lain voimainen. Kuitenkaan aivan lähi vuosina aitaukselle ei ole varattu määrärahoja. Alueen koira-aitaus verkosto on hyvällä tasolla verrattuna moniin muihin alueisiin.

Terveisin:, Petri Arponen, Aluesuunnittelija, Rakennusvirasto, Arkkitehtuuriosasto, Kasarmikatu 21, h. 528, PL 1530, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, Puh. (09) 310 389 55 / Faksi (09) 310 382 09