Helsingin hallinto-oikeuden päätös tarkoittaa, ettäi Helsingin yleiskaavassa päätetty rakentaminen esim Pirkkolan metsien kohdalta on lain vastainen.

Tarkemmin päätöksestä seuraavasta linkistä:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/tiedotteet/2018/02/helsinginuusiyleiskaavaosittainlainvastainenjavartiosaarenosayleiskaavakokonaanlainvastainen.html