PITÄJÄNMÄKI-SEURA RY:N KANNANOTTO ASEMAKAAVAN MUUTOKSEEN KOSKIEN PITÄJÄNMÄEN YRITYSALUEELLA SIJAITSEVIA TONTTEJA KUTOMOTIE 1 JA KUTOMOTIE 9 (Oas 1296-00/17, Hankenro 0567_6, HEL 2015-011149)


Asemakaavan muutoksessa esitetään osoitteessa Kutomotie 1 sijaitsevien entisten automyynti- ja korjaamohallien (ent. Stockmann Auto) korvaamista uusilla asuinkerrostaloilla, lisäksi osoitteessa Kutomotie 9 sijaitseva toimitilarakennus (ent. Sibelius-Akatemia) esitetään muunnettavaksi asuin-, toimitila- ja liikekäyttöön. Kutomotien lähialueelle esitetään sijoitettavaksi myös uusi päiväkoti.Alueesta on tarkoitus luoda urbaani ja selkeästi paikalliskeskus liiketiloineen ja palveluineen, sillä alue sijaitsee mm. tulevan Raide-Jokerin reitin varrella.

Sibelius-Akatemian rakennus säilyy uuteen käyttöön muokattuna, Stockmann Auton käytössä olleista rakennuksista suunnitellaan säilytettäväksi ns. ateljeerakennusta, bensiiniasemarakennusta sekä mainostornia. Pitäjänmäki-seura ry pitää esitettyjä suunnitelmia erittäin positiivisina sekä oikean suuntaisina alueen kehittämisen kannalta. Kutomotien aluetta on 2000-luvulla muokattu asuinalueen suuntaan ja kehitys jatkuu edelleen. Alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien sekä tulevan Raide-Jokerin reitin varrella, joten asuinrakentamisen lisääminen on perusteltua. Lisäksi on järkevää käyttää kaupunkirakenteen tiivistämiseen muusta käytöstä poistuneita tontteja jo rakennetulla alueella, näin säästyy myös viheralueita rakentamiselta. On myös positiivista, että alueelle tulee myös liike- ja muuta toimitilaa, ja paikalliskeskusta pyritään kehittämään, sillä Pitäjänmäen palvelurakenne on monin paikoin taantunut, kun kehitys on suuntautunut ympäröiville alueille, mutta nämä suunnitelmat näyttävät Pitäjänmäen palveluiden kannalta positiivisilta.

Päiväkodin sijoittaminen alueelle on myös perusteltua, sillä alueen kasvaessa myös lapsimäärä alueella tullee kasvamaan voimakkaasti, lisäksi päiväkodin käyttöön suunniteltu tontti on tällä hetkellä joutomaana. Kutomotie 9:n rakennuksen uusiokäyttö on positiivinen asia, lisäksi on hyvä, että myös Kutomotie 1:n tontilla pyritään säilyttämään joitain muistumia menneestä. Kaiken kaikkiaan Pitäjänmäki-seura ry pitää esitettyä suunnitelmaa alueen tulevaisuuden kannalta erittäin hyvänä ja toteuttamisen arvoisena.Helsingissä 19.5.2017Pitäjänmäki-seura ry:n hallitus

Pitäjänmäki Facebookissa

Pitäjänmäki ilmakuvina 1932-2012

Pitajanmaki kartta

Liikkeitä ja palveluita

 

Talin siirtolapuutarha

 

tarmo

 

ristikko

 

vpk

 

ottila

 

Pit. elakkeens

 

mll konala

 

lions pit

 


kulttuurikirkko stamp 40x40 small

 

kauneusmestarit


hiusmestarit

 

Konalan martat

 

logo lansihelsingin omak