Pitajanmaentie smPitäjänmäki-seuran kotisivut löytyvät nyt osoitteesta http://www.pitajanmakiseura.fi . Ne on käytännön syistä ja päivityksen helpottamiseksi siirretty pitäjänmäkeläisen palveluntuottajan suomalaiselle palvelimelle joka sijaitsee täällä Pitäjänmäellä. Toki pysymme Helkan jäsenjärjestönä.

Katso myös Facebook - sivumme https://www.facebook.com/PitajanmakiSeuraRy/ ja Facebook - ryhmämme https://www.facebook.com/groups/pitajanmaki/ joita päivitämme säännöllisesti ja joilla voi myös keskustella pitäjänmäkeläisiä kiinnostaviasta asioista.