Bussi 51 xs

Pitäjänmäen ja etenkin Reimarlan-Marttilan bussiliikenteestä on syksyn aikana paljon keskusteltu. Asia oli esillä myös Pitäjänmäki-seuran syyskokouksessa pari viikkoa sitten. Siellä päätimme että seura ottaa kantaa HSL:n suunnitelmiin  vastustaen linjan 51 suunniteltua lakkauttamista.

Tässä koko kirjeemme HSL:n suunnitteluosastolle.


-----

 

14.12.2018 - Linja 51 Hakaniemi – Pitäjänmäki - Malminkartano

Arvoisa vastaanottaja

Pitäjänmäki-seura on tutustunut niihin kaupunginosamme joukkoliikenteen muutoksiin joita HSL on suunnitellut toteuttavansa. Näistä suunnitelmista on käyty vilkasta keskustelua myös seuramme sosiaalisen median sivuilla https://www.facebook.com/PitajanmakiSeuraRy/

Etenkin poikittaisyhteyksien säilyttäminen on noussut voimakkaasti esiin.

Pitäjänmäki on alueellisesti laaja kaupunginosa jonka perinteinen kyläkeskus sijaitsee Reimarlassa ja Marttilassa, rautatien pohjoispuolella. Etelämpänä sijaitsevat mm. Strömbergin alueen merkittävä teollisuus- ja yrityskeskittymä, Strömbergin ja Talin kasvavat asuinalueet, ja Takomotien teollisuusalue. Lisäksi on rautatien eteläpuolella Pajamäki joka ei kuulu seuramme alueeseen vaan jota edustaa oma kaupunginosayhdistys.

Liikenteellisesti on Pitäjänmäen eri osilla erilaiset tarpeet ja myös olemassa olevien ja suunniteltujen joukkoliikenneyhteyksien tarjonta vaihtelee huomattavasti. Yleisesti ottaen voitaneen sanoa että yhteydet rautatien eteläpuolella Pitäjänmäentien lähellä olevien alueiden osalta ovat kehittymässä myönteisesti, varsinkin Raidejokerin käyttöönoton kautta. Sitä vastoin radan pohjoispuolella olevan Reimarlan-Marttilan poikittaisliikenteen tilanne on huonontumassa jos suunnitelmat toteutetaan nykymuodossaan.

Bussilinja 51 on monille alueemme asukkaille tärkeä mikä on selvästi käynyt ilmi myös paikallisessa keskustelussa. Saatamme helposti erehtyä uskomaan että palvelujen ja muun toiminnan luokse hakeuduttaisi vain matkustamalla kaupungin keskustaan.

Suunnitelma linjan 51 lakkauttamisesta on itse asiassa herättänyt ehkä yllättävänkin voimakasta ja laajaa vastustusta alueellamme.

Linjan 51 reitin varrella on useita vanhemman väen käyttämiä sosiaali- ja terveysalan palvelukeskuksia Lassilassa ja Haagassa, uimahalli ja muut palvelut Pirkkolan urheilupuistossa, ja suuri määrä muita julkisia ja kaupallisia palveluja koko reitin varrella Hakaniemeen saakka. Reitin varrella on myös useita oppilaitoksia joihin alueeltamme kuljetaan usein juuri linjaa 51 käyttäen.

Linjasta 51 käydyssä keskustelussa ovat varsinkin Pitäjänmäellä asuvat iäkkäämmät ihmiset halunneet kiinnittää huomiota joukkoliikennevälineiden vaihtojen hankaluuteen. Liikkuminen ei ole yhtä helppoa kuin se on nuoremmille ja monet joutuvat käyttämään apuvälineitäkin. Kun kaupungin strategian mukaisesti halutaan asukkaita kannustaa pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön on tärkeää muistaa että monet iäkkäämmät helsinkiläiset ovat silloin täysin riippuvaisia joukkoliikenteestä. Marttilan ja Reimarlan alueella Pitäjänmäellä näitä ikäihmisiä on paljon.

Pitäjänmäen kokemien haittavaikutusten lisäksi heikentäisi linjan 51 poistuminen huomattavasti myös useiden sellaisten kaupunginosien ja asuinkeskittymien poikittaisyhteyksiä joihin kuljetaan Pitäjänmäeltä Konalantietä pitkin.

Raidejokeri ei rautatien pohjoispuolisten alueiden osalta tule korvaamaan linjaa 51. Sen lähin pysäkki Pitäjänmäentien-Pajamäentien risteysalueella on merkittävän ja useimmille liian pitkänkin kävelymatkan päässä. Linja 550:n suunniteltu poisjääminen Raidejokerin käyttöönoton yhteydessä heikentäisi sekin Reimarlan-Marttilan ja myös Pitäjänmäen aseman suoria poikittaisyhteyksiä ilman että pikaraitiotie paikkaisi tilannetta.

Paikallisbussit lähialueen kauppakeskuksiin – Ristikko Konalassa ja Kaari Kannelmäessä - eivät myöskään korvaa linjaa 51, paitsi ehkä hyvin rajoitetusti aivan lähialueilla.

Pitäjänmäki-seura esittääkin että HSL tarkistaisi suunnitelmiaan linjan 51 osalta siten että sen tarjoamat yhteydet Pitäjänmäeltä ja Pitäjänmäen kautta säilytetään ja näin turvataan alueemme tarvitsemat poikittaisliikennepalvelut. Poistosuunnitelman perusteina olevat aikataulu- ym. ongelmat olisi mielestämme yritettävä korjata muiden toimenpiteiden kautta eivätkä ne saa olla syynä tämän alueemme asukkaille tärkeän joukkoliikenneyhteyden lakkauttamiseen.

Kunnioittavasti

Pitäjänmäki-seura ry
Jan Furstenborg, puheenjohtaja

Pitäjänmäki Facebookissa

Pitäjänmäki ilmakuvina 1932-2012

Pitajanmaki kartta

Liikkeitä ja palveluita

 

Talin siirtolapuutarha

 

tarmo

 

ristikko

 

vpk

 

ottila

 

Pit. elakkeens

 

mll konala

 

lions pit

 


kulttuurikirkko stamp 40x40 small

 

kauneusmestarit


hiusmestarit

 

Konalan martat

 

logo lansihelsingin omak