Pohjois-Haaga seura ry

Pohjois-Haaga seura ry

Pohjois-Haaga Seura ry

Vuosi 2015 on Seuran 60. toimintavuosi.

Pohjois-Haaga Seuran toimintaperiaatteet ja tehtävät:

 • työskentelee toimialueensa, eli Pohjois-Haagan sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta 
• toimii kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla
• on toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä  
• syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkii kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Tarja Koskela, puheenjohtaja s-posti: tarja.h.koskela(at)gmail.com, puh. 0503036814

Sami Auersalmi, sihteeri s-posti: sami(at)phyk.fi, puh. 0407252097

p1010003