Helsinki-päivän 2019 ohjelmahaku on jälleen käynnissä! Ohjelmaan voi ilmoittautua mukaan ja tuotantorahaa voi hakea sähköisellä lomakkeella linkistä http://www.helsinkipaiva.fi/tapahtumani. Ilmoitetut tapahtumatiedot julkaistaan toukokuun alussa Helsinki-päivän yhteismarkkinoinnissa, verkkosivulla www.helsinkipaiva.fi. Tiedot verkkosivua ja muuta markkinointimateriaalia varten tulee toimittaa em. sähköisellä lomakkeella su 31.3. mennessä!

Ilmoittautumislomakkeella voi Helsinki-päivän tapahtumille hakea aiempien vuosien tapaan myös tuotantorahaa. Sitä voivat hakea kaikille avointa, maksutonta ohjelmaa 12.6.2019 järjestävät tapahtumien tuottajat. Tuotantorahan saajat valitaan oheisen ohjeen periaatteiden mukaisesti. Sen saajista päättää vuosittain vaihtuva ohjelmaraati, 15.4.2019 mennessä. Raadin kokoonpano julkaistaan Helsinki-päivän verkkosivuilla lähiaikoina kun se on vahvistunut.

Tuotantorahaa hakevien tulee perustella rahan tarvetta ja määritellä haettavan rahan suuruus. Myönnettävä rahoitus vaihtelee 100–3000 €:n välillä, tapahtumasta riippuen. Valintakriteereitä ovat: Miten ohjelma vahvistaa helsinkiläisten paikallisylpeyttä? sekä Miten ohjelma lisää Helsingin monimuotoisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä? Tuotantorahan haussa huomioidaan Helsinki-päivän ohjelman kokonaisuus, ohjelman jakautuminen tasaisesti ympäri kaupunkia, uudenlaiset tapahtumasisällöt sekä uudet kävijäryhmät ja saavutettavuus.

Kun on rekisteröitynyt ilmoittautumissivun kautta, voi itse käydä päivittämässä ja muokkaamassa tietojaan tarpeen vaatiessa. Ohjelmatiedot käännetään ruotsiksi ja englanniksi. (31.3. jälkeenkin ohjelmaa voi ilmoittaa mukaan verkkosivuille, mutta se ei välttämättä ehdi muihin markkinointimateriaaleihin tai käännettäväksi).

Helsinki-päivää koordinoi tammikuussa 2019 toimintansa käynnistänyt uusi Helsingin tapahtumasäätiö. Se toteuttaa jatkossa Helsingin omia isoja yleisötapahtumia, kuten juhlaviikkoja, Lux Helsinkiä, uudenvuoden juhlaa, Silakka- ja Tuomaan markkinoita ym. Säätiön toimitusjohtajana toimii Stuba Nikula. Helsinki-päivän tuottajana jatkaa Marianne Saukkonen (p. 040 3347148 tai marianne.saukkonen[at]eventshelsinki.fi

illallinen hgin taivaan alla web