Ympäristöministeriö tukee erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen hankkeita, jotka edistävät ympäristökasvatusta ja -valistusta, määrärahaa voi käyttää myös mm. kulttuuriympäristön vaalimista edistävien, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen. Avustusten hakuaika päättyy 30.11.2014. Katso lisätietoa asiasta ja uutinen kokonaisuudessaan Suomen Kotiseutuliiton sivuilta oheisesta linkistä sekä ELY-keskuksen sivuilta oheisesta linkistä (josta löytyvät myös hakulomakkeet).

Helsingin kulttuuriteko 2014 valitaan kaupunkilaisilta kerättyjen ehdotusten pohjalta, vuosittain jaettava palkinto on suuruudeltaan 5000 euroa.

Helsingin kulttuuriteko muuttaa tai haastaa olemassa olevaa tilaa tai toimintatapaa jollain tavoin. Palkinnon voi saada teko, jonka vaikutus kohdistuu Helsinkiin tai helsinkiläisiin. Tärkeintä on, että teko osoittaa rohkeutta luoda jotain uutta ja erilaista. Palkittava teko voi olla muutakin kuin esitys tai tapahtuma, ja se voidaan myöntää yhteisölle tai yksittäiselle henkilölle.

Tule keskustakirjastolle kaveriksi ja liity mukaan kehittäjäyhteisöön, jossa pääset edistämään kirjaston suunnittelua omasta näkökulmastasi. Liittymällä kaveriksi, pääset osaksi porukkaa, joka yhdessä vie viestiä eteenpäin niistä ehdotuksista, joita kaupunkilaiset kirjastosuunnitelmiin toivovat.

Näillä näkymin Helsingin asukasmäärä jatkaa kasvuaan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, Helsingissä varaudutaan siihen, että kaupungissa asuu vuonna 2050 jopa 860 000 ihmistä. Helsinki hakeekin ajatuksellisia uudisraivaajia kehittämään vuoropuhelua kaupunkilaisten ja kaupunkisuunnittelijoiden välille sekä etsimään uusia tapoja osallistua kasvavan kaupungin suunnitteluun. Tule mukaan suunnittelemaan yhdessä tulevaisuuden Helsinkiä!

Lasipalatsin mediakeskus toivoo kaupunginosayhdistykset mukaan oman alueensa ja sen asukkaiden historian tallentamiseen. Tämän mahdollistaa yhteinen valokuvatietokanta "Albumit auki", joka löytyy osoitteesta: http://albumit2014.lasipalatsi.fi. Albumit auki -sivuston tarkoituksena on kerätä laaja valokuva-arkisto Helsingistä ja helsinkiläisistä. Kuvat voivat olla 1800-luvun lopun ja tämän päivän väliltä, kunhan ne ovat paperikuvia, dioja tai negatiiveja ja liittyvät jotenkin Helsinkiin. Kaupunkinäkymien ja maisemien lisäksi esim. kotiin, työhön ja vapaa-ajan viettoon liittyvät kuvat kertovat menneiden vuosikymmenien arjesta ja elämästä, ja ovat tervetulleita kuva-arkistoon.

Kulttuuriympäristöstrategia valmistui maaliskuussa, nyt toimenpiteet on tarkoitus viedä käytäntöön. Ympäristöministeriö keräsi syyskuun alussa palautetta työnsä tueksi Otakantaa.fi -palvelussa ja nyt kysely jatkuu. Uuden kyselyn teemoina ovat kestävä kehitys, maankäytön suunnittelu, lainsäädäntö sekä yhteistyö ja osallistuminen. Kyselyyn voi vastata osoitteessa:
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Kulttuuriymparistostrategia_kaytantoon

Kysely on avoinna sunnuntaihin 12.10. asti, se on suunnattu etenkin kulttuuriympäristön parissa työskenteleville, mutta siihen voivat vastata kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Helsingin kaupunki pyytää lausuntoja kaupunginosaseuroilta ja asukasyhdistyksiltä asukasosallisuuden avustuskriteereistä, perjantaihin 3.10. mennessä. Kaupunki on kehittämässä asukastoiminnan avustamisen käytäntöjä ja periaatteita. Esitys asukasosallisuuden avustuskriteereistä on nähtävissä netissä: www.hel.fi/static/helsinki/osallisuus/avustuskriteerit.pdf sekä Helsingin kaupungin kirjaamossa virka-aikana ma-pe klo 8.15–16.00.

vuoden vapaaehtoinenVuoden vapaaehtoinen -kampanja käynnistyy. Kansalaisareena ry hakee Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi henkilöä, joka voi olla pitkän linjan toimija tai innostava tulokas vapaa-ehtoistoiminnan saralla. Hän voi toimia vapaaehtoisena millä alalla tahansa ja missä päin Suomea tahansa. Vuoden vapaaehtoinen voi olla myös yhteisönsä kantava voima, taitava innostaja, kekseliäs toiminnan kehittäjä tai jotenkin muuten ansioitunut vapaaehtoinen. Kuka tahansa – niin yksityishenkilö kuin yhteisökin – voi ehdottaa Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaa. Ilmoita ehdokkaasi 15.9.2014 mennessä tällä linkillä (http://ra.fi/SXJY).

Oikeusministeriön demokratiapalkinnon teemana on tänä vuonna lähidemokratia, tämänvuotinen palkinto tullaan jakamaan lähidemokratiaa edistäville hankkeille, ryhmille tai innovaatioille. Ehdokkaita voivat ilmoittaa sekä yksittäiset ihmiset että järjestöt ja muut organisaatiot, ehdotuksia demokratiapalkinnon saajiksi otetaan vastaan 30.8. saakka. Katso ohjeet ehdotusten jättämiseen oikeusministeriön sivuilta oheisesta linkistä.

Haitalliset vieraskasvilajit leviävät usein pihoilta luontoon ja aiheuttavat ongelmia luontoympäristössä. Vuonna 2012 valmistui Kansallinen vieraslajistrategia, jonka tarkoituksena on ohjeistaa lukijoita ja ehkäistä kasvien leviämistä.