Näillä näkymin Helsingin asukasmäärä jatkaa kasvuaan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, Helsingissä varaudutaan siihen, että kaupungissa asuu vuonna 2050 jopa 860 000 ihmistä. Helsinki hakeekin ajatuksellisia uudisraivaajia kehittämään vuoropuhelua kaupunkilaisten ja kaupunkisuunnittelijoiden välille sekä etsimään uusia tapoja osallistua kasvavan kaupungin suunnitteluun. Tule mukaan suunnittelemaan yhdessä tulevaisuuden Helsinkiä!

Lasipalatsin mediakeskus toivoo kaupunginosayhdistykset mukaan oman alueensa ja sen asukkaiden historian tallentamiseen. Tämän mahdollistaa yhteinen valokuvatietokanta "Albumit auki", joka löytyy osoitteesta: http://albumit2014.lasipalatsi.fi. Albumit auki -sivuston tarkoituksena on kerätä laaja valokuva-arkisto Helsingistä ja helsinkiläisistä. Kuvat voivat olla 1800-luvun lopun ja tämän päivän väliltä, kunhan ne ovat paperikuvia, dioja tai negatiiveja ja liittyvät jotenkin Helsinkiin. Kaupunkinäkymien ja maisemien lisäksi esim. kotiin, työhön ja vapaa-ajan viettoon liittyvät kuvat kertovat menneiden vuosikymmenien arjesta ja elämästä, ja ovat tervetulleita kuva-arkistoon.

Kulttuuriympäristöstrategia valmistui maaliskuussa, nyt toimenpiteet on tarkoitus viedä käytäntöön. Ympäristöministeriö keräsi syyskuun alussa palautetta työnsä tueksi Otakantaa.fi -palvelussa ja nyt kysely jatkuu. Uuden kyselyn teemoina ovat kestävä kehitys, maankäytön suunnittelu, lainsäädäntö sekä yhteistyö ja osallistuminen. Kyselyyn voi vastata osoitteessa:
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Kulttuuriymparistostrategia_kaytantoon

Kysely on avoinna sunnuntaihin 12.10. asti, se on suunnattu etenkin kulttuuriympäristön parissa työskenteleville, mutta siihen voivat vastata kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Helsingin kaupunki pyytää lausuntoja kaupunginosaseuroilta ja asukasyhdistyksiltä asukasosallisuuden avustuskriteereistä, perjantaihin 3.10. mennessä. Kaupunki on kehittämässä asukastoiminnan avustamisen käytäntöjä ja periaatteita. Esitys asukasosallisuuden avustuskriteereistä on nähtävissä netissä: www.hel.fi/static/helsinki/osallisuus/avustuskriteerit.pdf sekä Helsingin kaupungin kirjaamossa virka-aikana ma-pe klo 8.15–16.00.

vuoden vapaaehtoinenVuoden vapaaehtoinen -kampanja käynnistyy. Kansalaisareena ry hakee Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi henkilöä, joka voi olla pitkän linjan toimija tai innostava tulokas vapaa-ehtoistoiminnan saralla. Hän voi toimia vapaaehtoisena millä alalla tahansa ja missä päin Suomea tahansa. Vuoden vapaaehtoinen voi olla myös yhteisönsä kantava voima, taitava innostaja, kekseliäs toiminnan kehittäjä tai jotenkin muuten ansioitunut vapaaehtoinen. Kuka tahansa – niin yksityishenkilö kuin yhteisökin – voi ehdottaa Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaa. Ilmoita ehdokkaasi 15.9.2014 mennessä tällä linkillä (http://ra.fi/SXJY).

Oikeusministeriön demokratiapalkinnon teemana on tänä vuonna lähidemokratia, tämänvuotinen palkinto tullaan jakamaan lähidemokratiaa edistäville hankkeille, ryhmille tai innovaatioille. Ehdokkaita voivat ilmoittaa sekä yksittäiset ihmiset että järjestöt ja muut organisaatiot, ehdotuksia demokratiapalkinnon saajiksi otetaan vastaan 30.8. saakka. Katso ohjeet ehdotusten jättämiseen oikeusministeriön sivuilta oheisesta linkistä.

Haitalliset vieraskasvilajit leviävät usein pihoilta luontoon ja aiheuttavat ongelmia luontoympäristössä. Vuonna 2012 valmistui Kansallinen vieraslajistrategia, jonka tarkoituksena on ohjeistaa lukijoita ja ehkäistä kasvien leviämistä.

Keväällä 2014 julkaistu Opas kaupunkiaktivismiin – uutta kaupunkikulttuuria luomaan on Prototype Helsinki –verkoston yhteiskirjoittama opas kaupunkikulttuurista, viranomaisyhteistyöstä sekä uusista kaupunkiaktivismin tekijöistä.

Oppaan kappaleissa käsitellään uuden kaupunkikulttuurin nousua, rahoitusta ja siihen liittyvää viestintää, kaupunkiaktivismia tapahtumien, lupakäytäntöjen ja tilankäytön yhteydessä, uusia kaupunkiaktivismin tekijöitä sekä jaetun vastuun ideaa, lisäksi oppaaseen on kerätty tulevaan tähtääviä toimenpide-ehdotuksia.

Helsingin Lähiöprojektin tukemia, asukkaiden tekemiä kaupunginosaradio-ohjelmia lähetetään Lähiradiossa (100,3 MHz) maanantaisin klo 19.30 ja uusintana torstaisin klo 17.00.

Ohjelmat tulevat musiikittomina versioina myös kuunneltavaksi sivulle: http://www.lahiradio.fi/ohjelmat.php?id=203 (klikkaa päivämäärää ohjelmatiedon kohdalla, niin mp3 muotoinen tallenne avautuu oman koneesi soittimeen).

Stadi.TV:n Päätöksen äärellä -keskusteluohjelmassa käsiteltiin viikolla 21 ajankohtaisina aiheina kouluja, asukastaloja, kaupunkiluontoa ja asunnottomuutta. Kaikki Päätöksen äärellä -ohjelmat löydät niiden julkaisemisen jälkeen Stadi.TV:n Päätöksen äärellä -kanavalta: http://stadi.tv/kanava/paatoksen-aarella.

Tietoa ohjelmista ja niiden julkaisuajankohdista: