Helsingin kaupungin tietokeskuksen Helsinki alueittain 2013 -julkaisu esittelee Helsinkiä tiiviisti ja monipuolisesti. Jokaista Helsingin suurpiiriä kuvataan kolmella ja peruspiiriä neljällä sivulla. Kirjan alussa luodaan myös laaja katsaus koko kaupungin viimeaikaiseen kehitykseen ja asemaan osana laajempaa Helsingin seutua. Julkaisu sisältää myös mm. yksityiskohtaisia karttoja maankäytöstä ja palveluista.

Helsingin kaupunginhallitus päätti vuonna 2012 käynnistää demokratiapiloteiksi kutsutun alueellisen osallistumisen kokeilun, jonka tarkoituksena oli kehittää uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen lisäämiseksi. Mukaan kokeiluun valikoitui yhteensä 10 hanketta. Demokratiapilotit ovat lyhyessä ajassa onnistuneet kehittämään Helsingin olosuhteisiin soveltuvia osallistuvan lähidemokratian menetelmiä sekä toimintatapoja.

Kulttuuritutkija ja tapahtumantuottaja Jaakko Blomberg Yhteismaa ry:stä on kirjoittanut Vyyhti-hankkeelle monipuolisen artikkelin kaupunkikulttuurin muutoksesta ja uusista toimintatavoista. Artikkelissaan "Yhteisömanagerointi ja uusi kaupunkikulttuuri" Blomberg käyttää case-esimerkkinä Siivouspäivää. Artikkeli on luettavissa Vyyhdin kotisivuilta oheisesta linkistä. Tutustu myös Yhteismaa ry:n esittäytymiseen Vyyhdin kotisivuilla.

 

Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta tarjoaa tietoa siitä, miten kuluttajat voivat vaikuttaa asumiskustannuksiinsa järkevällä energiankäytöllä. Tarjolla on asukkaille suunnattua puolueetonta ja laadukasta energianeuvontaa. Toimintaa rahoittavat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Helsingin seudun ympäristöpalvelut sekä Motiva. Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvontapalvelu on osa Motivan valtakunnallista eneuvonta-verkostoa.

Helsinkiläiset voivat osallistua kyselyyn suunnitelmasta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaksi palveluverkoksi ja ottaa kantaa vuoteen 2030 ulottuviin suunnitelmiin. Palautetta palveluverkkosuunnitelmista kerätään verkossa ajanjaksona 28.4.–16.5. kyselyllä, johon kuntalaiset voivat vastata joko suomeksi tai ruotsiksi. Suunnitelma on esillä sosiaali- ja terveyslautakunnassa 3.6.2014.

Katso linkki verkkokyselyyn, tiivistelmä palveluverkon suunnitelmasta sekä lisätietoa palveluverkosta ja sen kehittämisestä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sivujen uutisesta oheisesta linkistä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen keräysautot starttaavat jälleen maanantaina 31.3. HSY kerää autoihin maksutta kotitalouksien vaarallisia jätteitä sekä metalli- ja sähkölaiteromua. Keräysautot kiertävät aina toukokuun loppuun asti: Helsingissä 31.3–13.5.2014. Klikkaa aikataulut ym. tarkemmin oheisista linkeistä:
Keräysautojen aikataulut Helsingissä -kevät 2014
Sortti-asemien sijainnit ja aukioloajat

Vaarallisten jätteiden kontit 

Suomen Pakolaisapu myöntää ensimmäistä kertaa Vuoden naapuruusteko -palkinnon, jonka tavoitteena on antaa tunnustusta naapuruussovun edelläkävijöille ja tukea innovatiivista konfliktinratkaisua monimuotoisilla asuinalueilla ympäri Suomen. Vuoden naapuruusteko -palkinto myönnetään taholle, joka on edistänyt aktiivisesti ristiriitojen ja erimielisyyksien rauhanomaista ratkaisua syventäen kohtaamista ja vuorovaikutusta naapuruston asukkaiden välillä.

Vuoden naapuruusteko -palkinnon suuruus on 500 euroa. Ehdotusten tekeminen on kaikille avointa, ehdolle voivat asettua Suomessa toimivat yksityishenkilöt, yhdistykset ja yritykset.

Helsingin kaupungin käyttämässä Kerro kartalla -verkkopalvelussa on koirapalveluita koskeva kysely ajalla 14.4. – 11.5.2014. Tarkoituksena on saada koira-aitauksien, -käymälöiden sekä uimapaikkojen käyttöä koskevia mielipiteitä. Ensisijaisesti palautetta toivotaan näitä alueita ja palveluita käyttäviltä koiranomistajilta, mutta kyselyyn voivat toki vastata myös muut helsinkiläiset.

Kysely löytyy osoitteesta http://kerrokartalla.hel.fi kohdasta Avoimet kyselyt.

Helsingin kaupunginkirjasto haastaa kaupunkilaiset Ideahippu-ideakilpailuun, jossa haussa ovat ideat ja visiot, joiden pohjalta kirjaston palveluita ja tuotteita kehitetään paremmin asiakkaiden toiveita vastaaviksi. Kilpailu on käynnissä 1.4.-9.5.2014. Ehdotusten toteutukseen on varattu yhteensä 10 000 euroa, toteuttajana on Helsingin kaupunginkirjasto tai sen valitsema taho.

Suomen Kotiseutuliitto valitsee jälleen vuonna 2014 Vuoden kaupunginosan ja Vuoden kotiseututeon. Vuoden kaupunginosa -palkinnolla Suomen Kotiseutuliitto haluaa korostaa, että kaupunginosien aktiivisuudella ja kansalaistoiminnalla on merkitystä viihtyvyyden ja turvallisuuden rakentamisessa. Katso valintakriteerejä ja aiemmin palkittuja kaupunginosia Kotiseutuliiton sivuilta oheisesta linkistä.

Vuoden kotiseututeon valinnalla Kotiseutuliiton tavoitteena on edistää hyvin toteutettua kotiseututyötä, katso valintakriteerejä ja aiemmin palkittuja kotiseututekoja Kotiseutuliiton sivuilta oheisesta linkistä.